Hyvä paha I-I-Inkluusio koulussa

Erityinen tuki Henkilökohtaistaminen Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen Opetussuunnitelma Tasa-arvo ja osallisuus Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus

Opetushallitus järjestää Tieto yhteiseksi keskustelusarjaa, jossa käsitellään ajankohtaisia teemoja koulujen ja varhaiskasvatuksen arjessa. Teemat ovat myös koulutuspoliittisesti mielenkiintoisia. Aloitamme lukuvuoden keskustelusarjan inkluusio koulussa -teemalla.

Tavoitteemme on tuoda keskusteluun tutkimukseen perustuvaa tietoa ja näkemyksiä ja rikastaa niitä eri käytännön näkökulmilla. Inkluusio – niin kuin monet muutkin koulua koskettavat asiat – ovat monisyisiä ja tarvitsemme ymmärryksen lisäämistä niin eri tieteiden näkökulmista kuin eri toimijoiden haasteista. Tällä kertaa keskitymme erityisesti oppimisen ja hyvinvoinnin tukea tarvitseviin lapsiin ja nuoriin ja heidän tukemiseensa.

Tilaisuudessa kutsuttuina alustajina ovat erityispedagogiikan professori Markku Jahnukainen ja yhteiskuntapolitiikan tutkija Antti Kääriälä ja kommenttipuheenvuoro on varattu Kajaanin sivistystoimenjohtajalle Mikko Saarelle.

Lyhyiden alustusten jälkeen keskustelu inkluusiosta jatkuu paneelin ja yleisökysymysten voimin. Paneeliin ovat lupautuneet Mari Sjöström Kuntaliitosta, Maria Laiho Valterista, Pirjo Koivula OPH:sta. Mukana ovat myös rehtori Minna Taipale Iisalmesta, Päivi Peltola Suomen erityiskasvatuksen liitosta ja Pauliina Lampinen Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöstä. Jaakko Salo OAJ:sta toimii paneelin luotsina.

Tilaisuus on maksuton.

Hyvä paha inkluusio

9.00      Tilaisuuden avaussanat, Arja-Sisko Holappa, opetusneuvos, OPH

9:05     Alustajina ja keskustelun virittäjinä 

Markku Jahnukainen, erityispedagogiikan professori ja

Antti Kääriälä, yhteiskuntapolitiikan tutkija, Helsingin yliopisto

9:35     Kommenttipuheenvuoro

Mikko Saari, sivistysjohtaja, Kajaani

Hetki yhteiselle keskustelulle

9:55     Paneelikeskustelu ja osallistujien kommentteja

Paneelin luotsina Jaakko Salo, kehittämispäällikkö, OAJ.

Paneelissa mukana:

Mari Sjöström, erityisasiantuntija, Kuntaliitto  

Maria Laiho, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Pirjo Koivula, opetusneuvos, OPH

Minna Taipale, Edvin Laineen koulun rehtori, Iisalmi

Pauliina Lampinen, toiminnanjohtaja, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Päivi Peltola, erityisluokanopettaja, Suomen erityskasvatuksen liitto

10:50   Mietteitä tilaisuuden päätteeksi, Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja

11:00 Tilaisuus päättyy

Aika ja paikka

3.10.2019 09.00 – 11.00
Opetushallitus , Helsinki
Hakaniemenranta 6 (Monitoimitila, alakerta)

Ilmoittautumisaika

1.9.2019 – 1.10.2019 klo 23:59

Liitteet

Liitteet