Käsitetyöpaja – kotoutumispuheen kääntöpuolia ja uusia sanoituksia

Miten vakiintuneet sanat, käsitteet ja määritteet vaikuttavat yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja kotoutumisen onnistumiseen? Tulisiko esimerkiksi puhua vieraskielisestä vai monikielisestä, maahanmuuttajataustaisesta vai uussuomalaisesta? Mitä ovat kansallisuuden normit ja kuka nähdään suomalaisena? Miten normatiivinen valkoisuus ja rodullistamisen mekanismit toimivat? Mitä tarkoitetaan käsitteillä etuoikeus, inkluusio ja saavutettavuus? Entä milloin kotoutumisesta puhuminen päättyy – vai koskeeko se myös Suomessa syntyneitä nuoria?

Opetushallituksen Kotoutumisen tukeminen -vaikutusohjelmassa kokeilemme uusia tapoja käydä keskustelua syrjinnästä, rasismista ja siitä, miten voimme osallistua hyvien väestösuhteiden edistämiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Työstämme tapoja toimia vastakkainasettelua purkavasti kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteenamme on edistää avarakatseisuutta ja yhdenvertaisuutta, oppimistason nousua ja oppijoiden hyvinvointia. 

Tule mukaan Käsitetyöpajaan, jossa keskustelemme, tarvitaanko kasvatus- ja koulumaailmaan sekä yhteiskuntaan laajemmin uutta tai päivitettyä käsitteistöä ja terminologiaa, kun puhutaan maahanmuutosta, kielellisestä ja kulttuurisesta moninaisuudesta ja rasismista. Käsitteet ja sanat ovat tärkeitä välineitä eriarvoistavien rakenteiden, mekanismien ja käytänteiden tunnistamisessa. Se, miten asioista, ihmisistä ja ilmiöistä puhutaan, vaikuttaa ajatteluumme ja toimintaamme. Syrjivien käytänteiden purkaminen on tärkeä osa kotoutumista ja yhdenvertaisuutta tukevien palveluiden suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. 

Tilaisuuden alustajina toimivat Liban Sheikh Rauhankasvatusinstituutista, Brigita Krasniqi Fem-R-järjestöstä ja Shadia Rask Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneilla ja sen kielenä on suomi. Tila on esteetön.  

Tervetuloa ideoimaan, kuulemaan kommentoimaan ja keskustelemaan!

Ohjelma: 
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Tilaisuuden avaus: Anne Kolehmainen, Opetushallitus, Ohjelmavastaava
9.15 Työpajatyöskentely
10.45 Tauko
11-11.45 Työpajatyöskentely 
11.45 Loppusanat ja tilaisuuden päätös

Tilaisuus on täynnä, mutta peruutuspaikkoja voi kysyä: anne.kolehmainen [at] oph.fi

Käsitetyöpajasta nousseiden teemojen työstämistä jatketaan Vaikuttamistyöpajassa 19.11.2019 klo 12.30 - 15.30, jossa tarkastelemme keinoja lisätä yhdenvertaisuutta rakenteissa ja käytänteissä. Save the date! 

Ilmoittautumiset 26.8.2019 mennessä

Aika ja paikka

4.9.2019 08.30 – 12.00
Opetushallitus , Helsinki
Hakaniemenranta 6

Ilmoittautumisaika

19.6.2019 – 26.8.2019 klo 23:59