Koulutusta vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman toimeenpanoon

Koulutus Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Opetussuunnitelma Perusopetus

Tervetuloa Oulun alueelliseen VOPS-koulutukseen! Koulutus järjestetään torstaina 19.9.2019 Myllytullin koululla.

Koulutuksessa tutustutaan toukokuussa 2019 julkaistuihin vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteisiin, saadaan tukea niiden toimeenpanoon sekä verkostoidutaan muiden opettajien ja hankekoordinaattoreiden kanssa.

Aamupäivällä kuullaan puheenvuoroja sekä Opetushallituksen asiantuntijoilta että paikallisen OPS-työn taitajilta. Iltapäivän työpajoissa tarjotaan tukea paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat paikallisen opetussuunnitelman laatijat, kielten tutoropettajat, A1-kieltä vuosiluokilla 1–2 opettavat opettajat sekä hankekoordinaattorit.

Opetushallitus tukee vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa kunnissa ja kouluissa järjestämällä maksuttomia alueellisia koulutuksia syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Lisätietoa muista koulutuksista löydät sivupalkista.

Tervetuloa koulutukseen!

Ilmoittaudu mukaan!

Aika ja paikka

19.9.2019 09.00–16.00
7 tuntia
Myllytullin koulu , Oulu
Kirkkokatu 1, 90100 Oulu
Map link

Ilmoittautumisaika

16.8.2019 – 9.9.2019 klo 16:15

Liitteet

Kutsu ja ohjelma