Koulutusta vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman toimeenpanoon

Koulutus Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Opetussuunnitelma Perusopetus

Tervetuloa Kuopion alueelliseen VOPS-koulutukseen! Koulutus järjestetään torstaina 7.11.2019 Pyörön koululla, Blominkatu 2.

Koulutuksessa tutustutaan toukokuussa 2019 julkaistuihin vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteisiin, saadaan tukea niiden toimeenpanoon sekä verkostoidutaan muiden opettajien ja hankekoordinaattoreiden kanssa.

Aamupäivällä kuullaan puheenvuoroja sekä Opetushallituksen asiantuntijoilta että paikallisen OPS-työn taitajilta. Iltapäivän työpajoissa tarjotaan tukea paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat paikallisen opetussuunnitelman laatijat, kielten tutoropettajat, A1-kieltä vuosiluokilla 1–2 opettavat opettajat sekä hankekoordinaattorit.

Opetushallitus tukee vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa kunnissa ja kouluissa järjestämällä maksuttomia alueellisia koulutuksia syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Lisätietoa muista koulutuksista löydät sivupalkista.

Tervetuloa koulutukseen!

Ilmoittaudu mukaan!

Aika ja paikka

7.11.2019 09.00–15.30
Pyörön koulu , Kuopio
Blominkatu 2

Ilmoittautumisaika

24.9.2019 – 25.10.2019 klo 16:15

Liitteet

Kutsu ja ohjelma
Liitteet