Kulttuurien tutkimus -työpaja

Kotoutuminen Maahanmuuttajakoulutus

Miten kotoutumisen tukemisessa hyödynnetään tietoa niistä maista, joista Suomeen on tullut turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttaneita? Mitä tiedämme näiden maiden ihmisoikeus- ja turvallisuustilanteista? Kuinka paljon näiden maiden poliittiset ja yhteiskunnalliset olosuhteet vaikuttavat yksilöiden kotoutumisprosesseihin Suomessa?

Kielten ja kulttuurien tuntemus osana vaikuttavaa kotoutumistyötä?

Globaalin liikkuvuuden myötä Suomeen tulee ihmisiä eri puolilta maailmaa. Heidän mukanaan yhteiskuntaan saapuu myös heidän lähtömaahansa liittyviä ilmiöitä, joiden ymmärtämiseen ja analysointiin tarvitaan eri maiden kielten, kulttuurien, historian ja poliittisten tilanteiden tuntemista ja osaamista.

Tervetuloa Kulttuurientutkimus-työpajaan! Pohditaan yhdessä Helsingin yliopiston kieli- ja kulttuuriopiskelijoiden kanssa, voitaisiinko kotoutumisen tukemisessa hyödyntää enemmän eri kulttuurien ja kielten tutkimuksen tietoa. Luvassa on alustuksia muun muassa siitä, miten arabian- ja hindinkielisissä sosiaalisen median kanavissa tuotetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta sekä siitä, miten sosiaalinen media vaikuttaa mielipideilmastoon, kuten seksuaali- ja sukupuolikäsityksiin, eri maissa.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan yhdessä, miten kotoutumista voidaan tukea vaikuttavammin laajemmalla tietopohjalla! 

Uusia näkökulmia ja osaamista kotoutumisen tukemiseen

Kulttuurien tutkimus -työpaja on osa Opetushallituksen Kotoutumisen tukeminen -vaikutusohjelmaa. Vaikutusohjelmassa tarkastellaan kotoutumisen ja maahanmuuton kysymyksiä uudenlaisten näkökulmien ja tietojen kautta. Yhteiskunnan kompleksisuuden lisääntyessä eri ilmiöiden, kuten kotoutumisen ja maahanmuuton, muutoksia ei aina voi ennakoida tai hallita vanhoilla keinoilla. Koska asiat muuttuvat ja väestöpohjan moninaisuus kasvaa, tarvitsemme ajankohtaista tietoa sekä uutta osaamista ja valmiuksia kotoutumisen onnistumisen tukemiseen.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille, ja sen kieli on suomi. Tila on esteetön. 

Ohjelma

9.00-9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30 Tilaisuuden avaus: Anne Kolehmainen, Vaikutusohjelmavastaava

9.45-11.00 Työpajatyöskentelyä

11.00 Tauko

11.15-12.30 Työpajatyöskentelyä

Ilmoittautumiset 20.9.2019 mennessä. 

Lisätiedot ja kysymyset: 

Anne Kolehmainen, Vaikutusohjelmavastaava, p. 029 533 1661, anne.kolehmainen [at] oph.fi

 

 

Ilmoittautuminen

Aika ja paikka

25.9.2019 09.00 – 12.30
Opetushallitus, Monitoimitila , Helsinki
Hakaniemenranta 6

Ilmoittautumisaika

15.8.2019 – 20.9.2019 klo 18:00