Opetushallinnon kurssi 2/2019

Koulutus Johtaminen ja hallinto Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö

Opetushallinnon kurssilla käsitellään opetustoimen hallintoa koskeva keskeinen lainsäädäntö. Käsittely on soveltuvaa ja tapahtuu rehtorin tehtävän näkökulmasta olennaisimpaan keskittyen. Lisäksi kurssilla paneudutaan ajankohtaisiin koulun ja opetustoimen kysymyksiin. Opetus kurssilla on luentopainotteista.

Opetushallinnon tutkinnon suorittamiseen valmentava opetushallinnon kurssi on tarkoitettu rehtoriksi tai muihin opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin aikoville opettajille, luottamushenkilöille ja opiskelijoille sekä muille opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille.

Opetushallinnon kurssi on suunniteltu niin, että se valmentaa toimimaan kunnan, kuntayhtymän, yksityisten yhteisöjen sekä valtion ylläpitämien oppilaitosten tehtävissä. Kurssilla käydään läpi viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvien esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammattikoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten johtamiseen ja hallintoon liittyviä asioita.

Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinnon suorittaminen osoittaa yksiselitteisesti, että henkilöllä on riittävä rehtorin tehtävässä edellytettävä opetushallinnon tuntemus (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998, 2§).

Lue lisää ja ilmoittaudu

Aika ja paikka

27.11.2019–17.1.2020
27.-29.11.2019 (A-osa) ja 15.-17.1.2020 (B-osa)

Ilmoittautumisaika

7.8.2019 – 31.10.2019 klo 23:59

Osallistumismaksu

760 € + alv 24 %