Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivät

Koulutus Kotoutuminen Kulttuurinen moninaisuus Maahanmuuttajakoulutus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö

Miten kielitausta vaikuttaa suomen äänteiden oppimiseen? Entä miten erottaa kielihäiriöt kielen kehityksestä? Mihin suomi toisena kielena -opetus on menossa? Lokakuussa kokoonnutaan muun muassa näiden aiheiden ääreen. Lisäksi kehittämispäivien ohjelmassa on esimerkiksi lops-asiaa, kielitietoista ammattikoulutusta  ja näkökulmia kulttuuriseen moninaisuuteen luokkahuoneessa.

Suomenopettajat ry:n kanssa yhteistyössä järjestettävät kehittämispäivät sopivat niin suomi toisena kielenä -opettajille, muille maahanmuuttajataustaisten oppijoiden opettajille eri koulutusasteilla, rehtoreille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle, tutkijoille, opettajankouluttajille, kuin muillekin aiheesta kiinnostuneille.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Aika ja paikka

7.–8.10.2019
2 päivää
Scandic Park Helsinki , Helsinki
Mannerheimintie 46
00260 Helsinki
Map link

Ilmoittautumisaika

16.8.2019 – 16.9.2019 klo 23:59

Osallistumismaksu

365 € + alv 24 %