Zoomi-hankkeen alueellinen koulutus Oulu

Koulutus Digitaalisuus Elinikäinen ohjaus Hyvinvointi Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Oppimisympäristö Tasa-arvo ja osallisuus Ammatillinen koulutus

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke järjestää syksyn 2019 aikana neljä alueellista koulutusta teemalla ”Uudistuvat oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut oppimisen ja sujuvien siirtymien tukena”. Alueelliset koulutukset on tarkoitettu Sujuvat siirtymät -verkoston toimijoille, Zoomin koordinoimille ESR-hankkeille sekä valtionavustushanketoimijoille. Koulutukset ovat saman sisältöisiä, mutta alustajat ja hyvien käytäntöjen esittelijät ovat osin alueellisia. Koulutustilaisuuksien aamupäivät sisältävät teeman käsittelyä ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Keskustelemme opettajien osaamistarpeista sekä työn muutoksesta ja työelämäyhteistyöstä tulevaisuusorientoituneesti. Iltapäivällä tutustumme alueella kehitettyihin sujuvia siirtymiä tukeviin käytäntöihin, joita pääsemme yhdessä mallintamaan.

Paikkakunnat, joilla koulutukset järjestetään:

ti 10.9.2019 Turku, Turun ammatti-instituutti (ilmoittautuminen 1.9. mennessä)
to 10.10.2019 Mikkeli, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (ilmoittautuminen 1.10. mennessä)
to 14.11.2019 Oulu, Oulun seudun ammattiopisto OSAO (ilmoittautuminen 4.11. mennessä)
ke 27.11.2019 Helsinki, Suomen Diakoniaopisto (ilmoittautuminen 17.11. mennessä)

Tarkemmat tiedustelut:

Maria Käkelä
verkostokoordinaattori, SAKU ry
maria.kakela@sakury.net
p. 0500 830 710

Inka Ruokolainen
Projektiasiantuntija, Opetushallitus                                       
inka.ruokolainen@oph.fi                                                                  
p. 029 533 1580

Ilmoittautuminen Zoomi-hankkeen alueelliseen koulutukseen

Aika ja paikka

14.11.2019 08.30–15.30

Ilmoittautumisaika

16.8.2019 – 4.11.2019 klo 23:59