Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston kokoontuminen

Seminaari Verkostotapaaminen Laatu ja kehittäminen Tasa-arvo ja osallisuus Työelämätoimikunnat Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston kokoontumiset tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua, jakaa tietoa laadunhallinnasta ja oppia toisilta. 

Kohderyhmä: toisen asteen ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan parissa toimiville ja siitä kiinnostuneille

Ohjelma: liitteenä

Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Mahdolliset tilaisuutta koskevat kysymykset: ammatillinenkoulutus [at] oph.fi

Laatuverkoston seminaarit ovat osa Euroopan Unionin rahoittamaa laadunhallinnan koordinaatiopisteen toimintaa tukevaa projektia: Action Grant EQAVET - European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points Agreement number - 2019-0493/001-001 Project nr 609143-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP. Laadunhallinnan koordinaatiopisteenä Suomessa toimii Opetushallitus. 

Ilmoittautuminen

Aika ja paikka

18.11.2020 12.00 – 15.00
Webinaari (osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille edellisenä päivänä)

Ilmoittautumisaika

19.10.2020 – 16.11.2020 klo 23:59