Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun kehittämistyöpaja

Verkostotapaaminen Laatu ja kehittäminen Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun kehittämistyöpajassa pohditaan laatupalkintokilpailun kehittämistarpeita ja ideoidaan mallia tulevaisuuden laatupalkintokilpailulle. Tilaisuudessa esitellään keväällä toteutetun verkkokyselyn tuloksia laatupalkintokilpailun tarpeista, sisällöstä ja vaikuttavuudesta. 

Tilaisuus on suunnattu ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisestä kiinnostuneille. 

Laatupalkintokilpailun kehittäminen on osa kansallisen laatustrategian toteuttamista. Tilaisuuden järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. 

Tilaisuus järjestetään verkossa.

Ilmoittautuminen

Aika ja paikka

18.9.2020 09.00–12.00

Ilmoittautumisaika

31.7.2020 – 15.9.2020 klo 16:00

Liitteet

Tilaisuuden ohjelma
Esitykset