Arviointiareena 2020 -webinaari - Bedömningsarena 2020 -webbinarium

Koulutus Arviointi ja todistukset Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Osaamisen arviointi Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus

Arviointiareena kutsuu opettajat, rehtorit ja opetuksen järjestäjät sekä opettajankouluttajat ja tutkijat mukaan perehtymään perusopetuksen arvioinnin tarkennettuihin linjauksiin ja päättöarvioinnin kriteereihin arvioinnin yhdenvertaisuuden avaintekijöinä.

Ohjelma / Program

9.00-9.30 Aloitus / Öppning + ajankohtaista
Opetushallitus
valtiosihteeri Minna Kelhä, opetus- ja kulttuuriministeriö
9.30-10.20 Opettajien arviointiosaamisen kehittyminen
professori Päivi Atjonen, Itä-Suomen yliopisto
10.20-10.30 Tauko/Paus
10.30-11.10 Oppimistulokset ja päättöarviointi
professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto
11.10-11.20 Keskustelua chatin perusteella
11.20-12.00 Tauko/Paus
12.00-14.55

A) Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa 

12.40–13.20 Formatiivinen ja summatiivinen arviointi
opetusneuvos Hanna Pohjonen, Opetushallitus

13.20–14.00 Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi
opetusneuvos Pirjo Koivula, Opetushallitus

14.00–14.15 Tauko

14.15–14.55 Maahanmuuttotaustaisen oppilaan arviointi
opetusneuvos Katri Kuukka, Opetushallitus

12.00-14.55

B) Parallellprogram på svenska:

12.40–14.00 Formativ och summativ bedömning samt läsårs- och slutbedömning
undervisningsråden Maj-Len Engelholm, Pamela Granskog och Yvonne Nummela, Utbildningsstyrelsen

14.00–14.15 Paus

14.15–14.55 Bedömning av elever i behov av stöd och invandrarelever, samt bedömning i särskilda fall
undervisningsråden Maj-Len Engelholm och Sonja Hyvönen, Utbildningsstyrelsen

14.55-15.00 Loppusanat ja yhteenveto

 

 

                   ***Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

 

Lue lisää

Aika ja paikka

12.11.2020 09.00–15.00
1 päivä

Ilmoittautumisaika

1.5.2020 – 30.10.2020 klo 23:59

Osallistumismaksu

190 euroa + alv (24 %)