EDUFI HigherEd Webinars - Kansainvälisyysosaaminen korkeakoulututkinnoissa: Mitä se on ja mitä se voisi olla?

Infotilaisuus Korkeakoulutus
EDUFI HigherEd Webinar logo

Tervetuloa Karvin ja Opetushallituksen järjestämään webinaariin!

Webinaarin tavoitteena on jatkaa keskustelua korkeakoulutuksen kansainvälisyysosaamisesta ja sen vahvistamiseen liittyvistä hyvistä käytänteistä. Webinaarissa tutustutaan Karvin koulutusala-arviointien tuloksiin ja havaintoihin siitä, miten kansainvälisyysosaaminen näkyy eri koulutusaloilla.

Webinaari toimii johdantona korkeakoulujen työpajalle, joka on tarkoitus järjestää myöhemmin syksyllä. Työpajassa paneudutaan kansainvälisyysosaamiseen korkeakoulujen hyvien käytäntöjen kautta. Webinaarin avulla kerätään ideoita ja näkökulmia työpajan toteutusta varten. Osallistujia toivotaan täyttämään ajatuksia jo etukäteen Jamboard-yhteistyöskentelyalustalle. Webinaari nauhoitetaan ja linkki nauhoitteeseen tulee tälle sivulle webinaarin jälkeen.

Webinaari on suunnattu korkeakoulujen opetuksesta vastaavalle johdolle ja koulutuksen kehittäjille sekä kansainvälisyydestä ja liikkuvuudesta vastaaville henkilöille.

Tervetuloa testaamaan yhteyksiä 9.45 alkaen

10.00           Tervetuloa, Maija Airas, Opetushallitus
10.15           Kansainvälisyysosaaminen neljässä koulutusala-arvioinnissa,            
                     Mira Huusko, Karvi & Riitta Pyykkö, Turun yliopisto
10.35           Aikaa kysymyksille
10.45           Monikielinen ja -kulttuurinen osaaminen kansainvälistymisen ydinkompetenssina,
                     Peppi Taalas, Jyväskylän yliopisto                        
11.05           Kommenttipuheenvuoro, Emma Hannonen, SAMOK & Frans Cederlöf, SYL
11.20           Aikaa kysymyksille
11.30           Mikä tekee koulutusohjelmasta aidosti kansainvälisen? - CeQuint -arvioinnin
                     näkökulmia, Riitta Pyykkö, Turun yliopisto
11.50           Loppukeskustelu