EU:n nuoriso-ohjelmat: YOCOMO - Competence Development for Youth Workers

Koulutus Kansainvälistyminen Laatu ja kehittäminen Nuorisotyö Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot

Kehitä ammattitaitoasi verkossa

Haluatko pohtia oman työsi parametrejä, saada näkökulmia nuorisotyön laatuun ja kehittää omia työtaitojasi verkkokurssilla? Nyt voit tehdä harjoituksia, keskustella eurooppalaisten kollegojen kanssa, reflektoida osaamistasi ja kehittää taitojasi avoimessa verkkokurssissa kesän aikana. Tämä YOCOMO-kurssi on nk. MOOC eli Massive Open Online Course, johon osallistuminen on mahdollista sinulle sopivimpaan aikaan.

YOCOMO perustuu Euroopan koulutusstrategiaan ja eurooppalaiseen nuorisotyöntekijöiden kompetenssimalliin.

Mitä koulutus pitää sisällään?

Kussilla pääset tutustumaan kompetensseihin perustuvaan oppimistapaan kansainvälisen nuorisotyön kehyksessä. Ymmärrät paremmin, mihin Euroopan koulutusstrategia ja sen kompetenssimalli pohjautuvat ja voit linkittää kompetensseja omaan työhösi nuorisotyön kentällä. Tutustut erilaisiin itsearviointimenetelmiin sekä useisiin erilaisiin ammatillisen kehittymisen malleihin ja menetelmiin. Voit prosessoida oppimistasi muun yhteisön kanssa.

YOCOMO-kurssi on jo nyt auki Canvas-oppimisalustalla ja voit suorittaa kurssin tehtäviä omaan tahtiin kesän loppuun saakka. Oppimisalustalla voit keskustella muiden osallistujien kanssa, seurata edistymistäsi ja suorittaa joka viikko ilmestyviä tehtäväkokonaisuuksia. Jokaisen tehtäväkokonaisuuden alla on 5-6 pienempää sessiota, jotka koostuvat videoista, haastatteluista ja teksteistä. Sinun kannattaa varata jokaisen tehtäväkokonaisuuden suorittamiseen 1-4 tuntia aikaa.

  1. Johdanto (avoinna 30.3.2020 alkaen)
  2. Kompetensseihin perustuva oppiminen kansainvälisessä nuorisotyössä (avoinna 30.3.2020 alkaen)
  3. Eurooppalainen kansainvälisen nuorisotyöntekijän kompetenssimalli (avoinna 6.4.2020 alkaen)
  4. Työkaluja itsearviointiin (avoinna 13.4.2020 alkaen)
  5. Kompetenssimallin käyttö omassa työssä kehittymiseen (avoinna 20.4.2020 alkaen)

Kenelle verkkokurssi on tarkoitettu?

Kurssille voi osallistua kuka tahansa nuorisotyössä toimiva henkilö. Voit olla nuoriso-ohjaajana kunnassa, seurakunnassa tai järjestössä, voit olla järjestössä vapaaehtoinen ohjaaja ta ryhmien vetäjä tai nuorisotyön opiskelija. Vertaisnuoretkin voivat osallistua kurssille. Sinun tulisi ymmärtää, mitä nuorisotyö on ja mikä oma roolisi nuorisotyössä on. Sinua voi myös kiinnostaa kansainvälinen nuorisotyö ja pohdit, millaisia uusia ulottuvuuksia kansainvälisyys tuo työhösi. Olet motivoitunut työskentelemään yksin, mutta myös jakamaan kokemuksiasi muille.

Kuinka ilmoittaudun kurssille?

Käytä ilmoittautumiseen sivun alla olevaa linkkiä. Se vie SALTOn koulutuskalenteriin. Sivu on hämäävä, koska siellä oleva oletusasetus viittaa hakemiseen. Napauta Apply Now! -nappulaa ja täytä tietosi lomakkeelle. Lähetä lomake lopuksi. Meille on tärkeää, että saamme tietoa kaikista osallistujista, joten tee ilmoittautuminen ensin.

Itse kurssi tapahtuu Canvas-alustalla, jonne rekisteröidytään erikseen. Linkki oppimisalustalle on oikeassa sivupalkissa.

Kurssi on maksuton ja voit osallistua siihen silloin kuin haluat.

Lisätietoja

Paavo Pyykkönen, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, +358 29 533 8547

Ilmoittaudu tapahtumaan tämän linkin kautta

Aika ja paikka

30.3.–31.8.2020
Uusia tehtäväkokonaisuuksia avautuu oppimisalustalle viikoittain koko MOOCin keston ajan

Ilmoittautumisaika

30.3.2020 – 31.8.2020 klo 23:59