Hanketoimija – vaikuta tarinalla! Osallistu Stooripuu-työpajaan!

Koulutus Kansainvälistyminen Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Euroopan solidaarisuusjoukot Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa

Kohderyhmä

Työpaja on tarkoitettu Erasmus+ -, Luova Eurooppa -, Kansalaisten Eurooppa - ja Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelmista rahoitetuiden hankkeiden toimijoille, jotka haluavat kehittää hankeviestintää tarinallistamisen avulla. Työskentelyn kannalta on hyödyllistä, muttei välttämätöntä, että samasta hankkeesta osallistuu koulutukseen kaksi henkilöä.

Osallistujamäärä

Tilaisuuteen mahtuu 30 henkilöä. Osallistujien valinta perustuu hakemuksessa ilmaistuun tarpeeseen ja uusien oppien hyödyntämissuunnitelmaan.

Hinta

Tilaisuus on hanketoimijoille ilmainen. Koulutus sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

Mitä tarinallistaminen tarjoaa?

Onnistuneen hankkeen tavoitteet saavutetaan parhaiten yhdessä tekemällä, innostamalla ja sitouttamalla ihmiset mukaan. Tarinallistaminen on menetelmä, joka auttaa jäsentämään hanketta, kiteyttämään sen punainen lanka - ja saamaan tunteet mukaan viestintään.  Tunteilla on voima saada meidät liikkeelle ja toimimaan yhdessä. Menetelmän avulla luodaan vaikuttavia ja erottuvia kokemuksia. Samalla hankkeen tavoitteista ja arvoista tulee luonnollinen osa toimintaa koko hankkeen ajaksi ja sen jälkeenkin. Ja hyvä tarina jää elämään!

Työtapa

Työpajassa tutustutaan tarinallistamiseen käytännön esimerkkien kautta sekä pureudutaan Stooripuu-menetelmän avulla osallistujien omien hankkeiden tavoitteisiin, toiminnan ytimeen ja kohderyhmiin. Niiden pohjalta syntyvät oman hankkeen tarinaan liittyvät teemat ja elementit sekä kiteytys ja kuvaus punaisesta langasta. Tarinasta tehdään väline tunteiden ja merkitysten luomiseen, mikä tukee sekä hankkeen viestintää että vaikuttavuutta. 

Kouluttaja

Kouluttajana toimii tarinalähtöisen palvelumuotoilun asiantuntija, tarinallistaja Anne Kalliomäki. Anne on kehittänyt käytännönläheisen tarinallistamisen menetelmän. Teoksestaan ”Tarinallistaminen – palvelukokemuksen punainen lanka” (Talentum 2014) hän sai Hopeasulka-palkinnon vuonna 2015. Lisätietoa: www.tarinakone.fi 

OHJELMA

9.30                   Ilmoittautuminen ja kahvi
10.00                  Johdanto tarinallistamiseen - miten tarinallistaminen tukee hankkeen viestintää?
                            Käytännön esimerkkejä
10.45                  Työpajaosuus 1

Stooripuu-menetelmän avulla oman hankkeen tarinaelementtien tunnistaminen

12.00                  Lounas
12.45                  Työpajaosuus 2
 
Stooripuun oksistosta valitsemme tarinan elementit testattavaksi 
14.15                  Kahvit
14.30                  Tarinaelementistä ydintarinaksi ja hankkeen asiakkaiden koettavaksi
                            Tarinaelementtitestin tulokset ja tarinan ensimmäisen version laatiminen 

16.00                  Tilaisuus päättyy

Palautteita viime vuoden koulutuksista:

”Hyvä ja erittäin asiantunteva vetäjä, joka tiesi mistä puhuu. Hän osasi myös hyvin huomioida hankemaailman.”
”Tilaisuus oli hyvin vedetty ja menetelmään pääsi sisälle monesta eri näkökulmasta. Olen juuri se henkilö, jota on "kahlinnut" projektihakemuksen kieli ja nyt sain ideoita vapautua siitä. Aion käyttää saamaani tietoa projektini työstämisessä yhdessä työtoverieni kanssa.” 
”Asiantunteva ja innostava kouluttaja, hands on -työskentely oli antoisaa”

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen viimeistään 9.3.2020. Valinnoista ilmoitamme viimeistään 12.3. Tervetuloa!

Ilmoittaudu mukaan!

Aika ja paikka

2.4.2020 09.30–16.00
Etäkoulutus , Helsinki

Ilmoittautumisaika

13.2.2020 – 9.3.2020 klo 23:59