Korkeakoulutuksen Erasmus-peruskirjan (ECHE) hakuneuvontawebinaari

Infotilaisuus Erasmus+ korkeakoulutukselle

Voidakseen osallistua Erasmus-ohjelmaan ja sen korkeakouluille suunnattuihin toimintoihin uudella ohjelmakaudella (2021–2027), on korkeakoulun haettava Erasmus-peruskirjaa, jonka myöntää Euroopan komissio. Erasmus-peruskirjan hakemisessa on kaksi eri hakukategoriaa; ”full procedure” ja ”light procedure”. Opetushallitus on toimittanut helmikuun alussa kaikkien suomalaisten korkeakoulujen erasmus-koordinaattoreille ennakkotiedon hausta sekä siitä, missä hakukategoriassa korkeakoulu on. Kaikki suomalaiset korkeakoulut hakevat ennakkotiedon mukaisesti kevennetyn menettelyn kautta.

Hakuneuvontawebinaarissa käymme läpi mm. seuraavat asiat:

  • ECHE 2021-2027; keskeiset muutokset ja uudet sisällöt suhteessa nykyiseen peruskirjaan.
  • ECHE-hakulomake ja European Policy Statement; millaisia sisältöjä ja vastauksia eri osioihin korkeakouluilta odotetaan.
  • ECHE-hakulomake ja sen täyttäminen; opastus & vinkit hakulomakepohjan tekniseen täyttöön.