Koulutusta vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman toimeenpanoon Helsingissä

Koulutus Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Opetussuunnitelma Osaamisen arviointi Perusopetus

KOULUTUS ON TÄYNNÄ

Tervetuloa Helsingin alueelliseen VOPS-koulutukseen! Koulutus järjestetään torstaina 6.2.2020 Sokos Hotel Triplassa.

Koulutuksessa tutustutaan toukokuussa 2019 julkaistuihin vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteisiin, saadaan tukea niiden toimeenpanoon sekä verkostoidutaan muiden opettajien ja hankekoordinaattoreiden kanssa.

Aamupäivällä kuullaan puheenvuoroja sekä Opetushallituksen asiantuntijoilta että paikallisen OPS-työn taitajilta. Iltapäivän työpajoissa tutustutaan kielitaidon arviointiin vuosiluokilla 1–2 sekä saadaan vinkkejä toiminnallisuuteen ja suulliseen vuorovaikutukseen A1-kielen opetuksessa.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat paikallisen opetussuunnitelman laatijat, kielten tutoropettajat, A1-kieltä vuosiluokilla 1–2 opettavat opettajat sekä hankekoordinaattorit.

Opetushallitus tukee vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa kunnissa ja kouluissa järjestämällä maksuttomia alueellisia koulutuksia syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Lisätietoa muista koulutuksista löydät sivupalkista.

Tervetuloa koulutukseen!

Ilmoittaudu tapahtumaan tämän linkin kautta

Aika ja paikka

6.2.2020 09.00–16.00
Sokos Hotel Tripla , Helsinki
Fredikanterassi 1

Ilmoittautumisaika

3.1.2020 – 24.1.2020 klo 16:15

Liitteet

Kutsu ja ohjelma
Liitteet