LOPS2021 – aineryhmäkoulutus / GLP2021 – ämnesvisa utbildning -webinaari

Koulutus Opetus ja ohjaus Lukiokoulutus

Tilaisuuden tavoitteena on tukea paikallista opetussuunnitelmatyötä ja lukion uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa. Tilaisuus on lukiokoulutuksen opettajille, opinto-ohjaajille ja muille opetushenkilöstölle sekä lukiokoulutuksen kehittämisen yhteistyötahoille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Oppiainekohtaiset ohjelmat: 
1) Suomen kieli ja kirjallisuus, Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
Modersmål och litteratur 
2) Vieraat kielet, Toinen kotimainen kieli 
Andra inhemska språket finska och främmande språk  
3) Musiikki
4) Liikunta
Gymnastik 

Svenskspråkiga grupper med ämnesvisa diskussioner under ledning av medlemmar i läroplangrupperna. Grupperna arbetar både individuellt och tillsammans med de finska grupperna.

 

Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu

Aika ja paikka

24.8.2020 09.00–14.00

Ilmoittautumisaika

2.6.2020 – 10.8.2020 klo 23:59

Osallistumismaksu

190 € + alv 24 %