Opetushallinnon kurssi 1/2020 HUOM. Uusi ajankohta

Koulutus Johtaminen ja hallinto Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö

Opetushallinnon kurssilla käsitellään opetustoimen hallintoa koskeva keskeinen lainsäädäntö. Käsittely on soveltuvaa ja tapahtuu rehtorin tehtävän näkökulmasta olennaisimpaan keskittyen. Lisäksi kurssilla paneudutaan ajankohtaisiin koulun ja opetustoimen kysymyksiin. Opetus kurssilla on luentopainotteista.

Opetushallinnon tutkinnon suorittamiseen valmentava opetushallinnon kurssi on tarkoitettu rehtoriksi tai muihin opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin aikoville opettajille, luottamushenkilöille ja opiskelijoille sekä muille opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille.

Opetushallinnon kurssi on suunniteltu niin, että se valmentaa toimimaan kunnan, kuntayhtymän, yksityisten yhteisöjen sekä valtion ylläpitämien oppilaitosten tehtävissä. Kurssilla käydään läpi viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvien esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammattikoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten johtamiseen ja hallintoon liittyviä asioita.

Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinnon suorittaminen osoittaa yksiselitteisesti, että henkilöllä on riittävä rehtorin tehtävässä edellytettävä opetushallinnon tuntemus (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998, 2§).

Koronaepidemian vuoksi järjestämme vain yhden opetushallinnon kurssin vuoden 2020 aikana.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Aika ja paikka

16.11.2020 – 15.1.2021
16.-18.11.2020 (A-osa) ja 13.-15.1.2021 (B-osa)
Opetushallitus , Helsinki
Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Map link

Ilmoittautumisaika

1.1.2020 – 16.10.2020 klo 23:59

Osallistumismaksu

620 € + alv 24 %