Oppiminenko ilmiöiden armoilla?

Seminaari Koulutuksen kehittäminen

Ilmiölähtöisyys on kuuma aihe koulukeskustelussa. Mutta mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme ilmiöoppimisesta? Entä miksi ilmiöoppimiseen kytkeytyy julkisessa keskustelussa myös itseohjautuvuus, heitteillejättökin?

Debatissa viitataan usein opetussuunnitelman perusteisiin. Perusopetuksen OPS-sanastoon ilmiöoppiminen ei kuitenkaan kuulu, vaan perusteissa puhutaan monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Miksi opetusta pitäisi eheyttää ja miten?

Tieto yhteiseksi -tilaisuudessa teemaa pohtivat tutkijat ja koulun arjen asiantuntijat eli rehtorit ja opettajat.

Tilaisuuden alustajat:

Kirsti Lonka, alan johtaviin asiantuntijoihin kuuluva kasvatuspsykologian professori

Marjo Kyllönen, ilmiöoppimista Helsingin kouluissa eteenpäin vienyt kehittämispalvelupäällikkö

Mikko Niemelä, koulutyön eheyttämiseen syventynyt väitöstutkija 

Keskustelussa mukana:

Jessica Gillberg, rehtori (Sannäs skolan)

Liisa Liinamaa, rehtori (Vilppulankosken koulu)

Jussi Tomberg, kehittäjäopettaja (Oulun kaupunki)

Salla Venäläinen, arviointiasiantuntija (Karvi)

Opetushallituksen Tieto yhteiseksi -keskustelusarjassa pureudutaan ajankohtaisiin ja intohimojakin herättäviin aiheisiin koulun arjessa. Tavoitteena on tuoda keskusteluun tutkimukseen perustuvaa tietoa ja rikastaa sitä eri toimijoiden näkökulmilla. 

Tilaisuus on maksuton. Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä ja sen alustukset taltioidaan.

Kuuntele tilaisuuden nauhoite

Aika ja paikka

27.2.2020 14.00–15.30
Opetushallitus
Hakaniemenranta 6, Helsinki

Ilmoittautumisaika

10.2.2020 – 27.2.2020 klo 14:00

Liitteet

Näkökulmia ilmiölähtöiseen oppimiseen
Ilmiöoppimisen kontekstista