Oppimisen tuen foorumi 2020 – Forum för stöd för lärande 2020 ETÄYHTEYDELLÄ

Koulutus Seminaari Erityinen tuki Johtaminen ja hallinto Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Ammatillinen koulutus

Voit osallistua tapahtumaan vain etäyhteyden välityksellä. 

OPPIMISEN TUEN FOORUMI 2020 – Varhain on parhain

FORUM FÖR STÖD FÖR LÄRANDE 2020 – Ju förr desto bättre 

Milloin on varhain? Varhaista tukea voi tarvita kaikenikäisenä. Sekä tutkimuksen että havaintojen ja kokemuksen perusteella tiedämme, että kasvun ja oppimisen tuki on tehokkainta silloin, kun pulma ei vielä ole nitistänyt motivaatiota ja avun vastaanottamisen kynnys on matala. Osuvat arviointikäytännöt ja sujuva monialainen yhteistyö tuottavat hyvää varhaista tukea, joka auttaa lasta ja nuorta eteenpäin kohti onnistumisia ja oppimisen iloa. Varhainen tuki on valpasta, myötäelävää asennetta ja ammatillista osaamista. Tervetuloa mukaan lisäämään tietoa ja taitoja, joiden avulla tuki saavuttaa lapsen ja nuoren riittävän varhain!

Opetushallitus järjestää Oppimisen tuen foorumin yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.

När är tidigt? I vilken ålder som helst kan man behöva tidigt stöd. Utgående från både forskning och erfarenhet vet vi, att stödet för utveckling och lärande är mest effektivt då bekymret inte ännu tagit kål på motivationen och då tröskeln för att ta emot hjälp är låg. Ändamålsenliga förfaranden vid bedömning och fungerande yrkesövergripande samarbete utgör grund för ett bra tidigt stöd som hjälper barnet och den unga vidare till att lyckas och till glädje i lärandet. Uppmärksamhet, medkänsla och professionellt kunnande och utgör tidigt stöd. Välkommen med att öka kunskap och färdighet för att nå barnen och de unga i tillräckligt god tid!

Utbildningsstyrelsen ordnar konferens i samarbete med Valteri center för lärande och kompetens. 

 

 

Lue lisää ja ilmoittaudu

Aika ja paikka

27.–28.10.2020
2 päivää

Ilmoittautumisaika

10.2.2020 – 23.10.2020 klo 23:59

Osallistumismaksu

Etäyhteyshinnat: molemmat päivät 279 + alv 24 % , 27.10. tai 28.10. 179 € + alv 24 %/henkilö