Peruttu! Majakka-päivät 16.-17.4.2020

Verkostotapaaminen Koulutuksen kehittäminen Perusopetus

Tervetuloa Majakka-päiville Helsinkiin!

Majakka-päivien tavoitteena on saattaa yhteen kehittämisestä kiinnostuneita kouluja. Päivien aikana voit tutustua Majakka-koulujen kehittämisideoihin, jakaa omia ideoitasi sekä saada malleja ja inspiraatiota oman koulusi kehittämisteemoihin.

Osallistujat: perusopetuksen Majakka-kehittämiskoulukuntien ja muiden kuntien opetus- ja sivistystoimen johtajat, verkostokoulujen ja muiden koulujen rehtorit ja opettajat sekä #paraskoulu -hankkeet.

Syftet med Fyren-dagarna är att sammanföra skolor som är intresserade av utveckling. Under dagarna har du tillfälle att bekanta dig med Fyren-skolornas idéer för utvecklingsarbete, dela med dig av dina egna idéer och få modeller och inspiration för teman för utveckling i din egen skola.

Målgrupp: Bildningsdirektörer och undervisningschefer och rektorer och lärare inom nätverket och i andra kommuner och skolor, samt aktörer inom projektet #denbästaskolan.

Aika ja paikka

16.–17.4.2020
Scandic Marina Congress Center , Helsinki Map link

Ilmoittautumisaika

14.2.2020 – 12.3.2020 klo 16:15

Liitteet

Päivän ohjelma