SAVE THE DATE Yksilöllisten opintopolkujen laadunvarmistaminen

Henkilökohtaistaminen Laatu ja kehittäminen Ammatillinen koulutus

Kaikille avoin seminaari, jossa jaetaan hyviä käytänteitä yksilöllisten opintopolkujen laadunvarmistamiseen.

Kohderyhmä: Kaikki yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseen osallistuvat henkilöt eli ammatillisen koulutuksen järjestäjien edustajat ja työelämäedustajat

Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua joko paikan päällä tai verkon välityksellä.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki julkaistaa syksyllä 2020.

Tilaisuus on osa EU-hanketta: Action Grant EQAVET - European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points
Agreement number - 2019-0493/001-001 Project N° 609143-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP

Lue lisää hankkeesta

Aika ja paikka

3.12.2020 10.00–16.00