TFK-webinaari korkeakoulutuksen Transnational education -malleista 3.6.2020

Seminaari Kansainvälistyminen Korkeakoulutus

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 tavoittelee Suomea, joka on tunnettu entistä laadukkaammasta, vaikuttavammasta ja kansainvälisemmästä korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmästä. Suomi tarvitsee lisää korkeakoulutettuja, kansainvälisiä osaajia ja investointeja TKI-työhön. Samalla koronakriisi haastaa koulutusjärjestelmät ja korkeakoulut pohtimaan kansainvälisyyttä uudella tavalla. 

Team Finland Knowledge -verkoston asiantuntija Anna Korpi on teettänyt selvityksen korkeakoulujen kansainvälisistä liiketoimintamalleista Aasiassa. Selvityksen tavoitteena on ollut koota tietoja ja kokemuksia olemassa olevista Transnational Education -malleista ja virittää keskustelua suomalaisten korkeakoulujen kiinnostuksesta ja mahdollisuuksista uusiin avauksiin niin Aasiassa kuin muuallakin. Selvityksen on tehnyt pitkään kansainvälisiä korkeakoulutusmalleja Aasissa toteuttanut ja konsultoinut Michael Bartlett Alumno Oy:stä, josta lyhyt esittely tämän viestin liitteenä.

Selvityksen sisältöä esitellään suomalaisille korkeakoulutoimijoille 3.6.2020 järjestettävässä webinaarissa, jossa mukana on myös Aasian ja Eteläisen Afrikan TFK-asiantuntijoita sekä suomalaisten korkeakoulujen edustajia kertomassa esimerkkejä ja kokemuksia käynnissä olevista, suomalaisten korkeakoulujen yhteishankkeista paikallisten korkeakoulujen kanssa.

Webinaarin tavoitteena on paitsi tarjota tietoa, myös käynnistellä keskustelua korkeakoulujen tarpeista kv-liiketoimintamahdollisuuksien edistämisen osalta. Nyt esiteltävää selvitystä on tarvittaessa mahdollista syventää tai laajentaa korkeakouluja palveleviin osioihin ja teeman käsittelyä on mahdollista jatkaa yhteisin keskusteluin syksyllä 2020. 

Transnational education -models in higher education, practices and case examples with a focus on Asia 

Date: 3.6.2020
Time: 9:30-11:30
Language: English

Introduction to the theme 
Anna Korpi, TFK-specialist Southeast Asia 

Short overview of the strategy funding development for higher education, links to transnational education models
Ulla Mäkeläinen, Ministry of Education

I Transnational Education (TNE) - Common models and opportunities for Finland
 Michael Bartlett, Alumno

II Experiences and examples of Finnish higher education institutions from TNE-models

Case 1: TNE-models and China, portraying Aalto-Tongji cooperation in Shanghai 
 Petri Suomala, Vice President, Education, Aalto University and 
 Mari-Anna Suurmunne, TFK-specialist China 

Case 2: Experiences from Africa ¬- University of Turku in Namibia
 Jukka Kola, Rector, University of Turku and 
 Erkki Sutinen, Professor, University of Turku and
 Iina Soiri, TFK-specialist Southern Africa

III Discussion: Opportunities and prospects for Finland?
 Participants of the webinar with TFK-specialists Mika Tirronen, Mari-Anna Suurmunne, Iina Soiri  and Anna Korpi. Moderator Sofia Lähdeniemi, OPH

Pyydämme ilmoittautumaan webinaariin pe 29.5. mennessä oheisen linkin kautta.

Tervetuloa mukaan! 
 

Ilmoittautuminen

Aika ja paikka

3.6.2020 09.30 – 11.30

Ilmoittautumisaika

22.5.2020 – 29.5.2020 klo 23:59