Vaikutu! - VALTAKUNNALLINEN LEVITTÄMISSEMINAARI. Tilaisuus muutettu toteutettavaksi verkossa.

Seminaari

Tervetuloa mukaan Zoomin syksyn 2020 valtakunnalliseen Vaikutu! - levittämisseminaariin!

TILAISUUS ON MUUTETTU TOTEUTETTAVAKSI VERKOSSA. Seminaariin ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen (17.9. jälkeen). 

Seminaarissa tarjotaan uusia ajatuksia ja näkökulmia kehittämistyöhön sekä vaikuttavuuden näkyväksi tekemiseen. Lisäksi levitetään hankkeissa tuotettuja malleja. 

Puhujina seminaarissa ovat Eero Ropo (Tampereen yliopisto) Riina Nousiainen (STTK) ja Vesa Sarmia (Diakonissalaitos).

Seminaarin kohderyhmänä on Zoomin koordinoimien ESR-hankkeiden projektipäälliköt ja projektihenkilöstö, hankkeiden tuloksista vastaavat tahot (koulutuksenjärjestäjät, esimiehet), Sujuvat siirtymät -verkoston toimijat, valtionavustushanketoimijat sekä seminaarin aiheista kiinnostuneet sidosryhmät.

Seminaari järjestetään yhteistyössä Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -hankkeen kanssa.

Ilmoittautuminen Webropol-palvelussa