Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston kokoontuminen

Seminaari Verkostotapaaminen Oppivelvollisuuden laajentaminen Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen Ammatillinen koulutus

Kohderyhmä: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan parissa toimiville ja siitä kiinnostuneille. Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston kokoontumiset tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua, jakaa tietoa laadunhallinnasta ja oppia toisilta. 

Teema:  Oppivelvollisuuden laajentaminen ohjausprosessin näkökulmasta.

Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Ilmoittautumislinkki lähetetään kaikille osallistujille edellisenä päivänä.

Huom!

Sama päivänä 18.3. klo 9 - 11 järjestetään myös ammatillisen koulutuksen laadunhallintaan liittyvä Opiskelijapalautetiedon hyödyntäminen -webinaari, jonka aiheina ovat palautetiedon käsittely, jalostaminen, hyödyntäminen ja käytännön esimerkit.  Ohjelma ja ilmoittautuminen palautetiedon hyödyntäminen -webinaariin. Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Tilaisuuksia koskevat lisätiedot: ammatillinenkoulutus [at] oph.fi

Laatuverkoston seminaarit ovat osa Euroopan Unionin rahoittamaa laadunhallinnan koordinaatiopisteen toimintaa tukevaa projektia. Laadunhallinnan koordinaatiopisteenä Suomessa toimii Opetushallitus.

Ilmoittautuminen

Aika ja paikka

18.3.2021 13.00 – 15.15

Ilmoittautumisaika

2.2.2021 – 16.3.2021 klo 17:00

Liitteet

Ohjelma
Tervetuloa linjoille!
Ajankohtaista oppivelvollisuuden laajentamisesta
Case Omnia: Mikä muuttuu koulutuksen järjestäjän näkökulmasta ja miten tätä muutosta toteutetaan organisaatiossa?
TE-toimiston psykologin ajatuksia nuorten ohjaukseen liittyen
Miten sytyttää motivaatio ja pitää liekkiä yllä?