Building up the capacity - family and school together for well-being

Seminaari Kodin ja koulun yhteistyö Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Erasmus+ webinaari ”Building up the capacity – family and school together for well-being” järjestetään opetus- ja koulutusalan asiantuntijoille eri Euroopan maista. 

Toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan vaikuttaa lasten oppimiseen, motivaatioon ja viihtyvyyteen koulussa. Lisäksi oppilaiden vanhempia tai huoltajia voidaan tukea vanhemmuudessa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa linjataan, että on tärkeää, että myös huoltajat voivat osallistua opetussuunnitelmatyöhön, lukuvuosisuunnitelman valmisteluun sekä koulun toiminnan suunnitteluun, erityisesti kasvatustavoitteiden, toimintakulttuurin sekä kodin ja koulun yhteistyön osalta.

Webinaarissa on mahdollista asiantuntijapuheenvuorojen lomassa ja työpajoissa jakaa kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä, varhaisen puuttumisen parhaista käytännöistä ja hyvinvointia tukevista malleista sekä niiden hyödyntämisestä, esimerkiksi osana koulun toimintakulttuuria, koulunkäynnissä kotoa ja lähiyhteisössä. Samalla webinaarissa tarjoutuu mahdollisuus vertaistukeen eurooppalaisten kollegoiden kanssa. 

Näitä teemoja avataan monipuolisesti 2 päivän aikana.

Kenelle webinaari sopii? 

Toivomme osallistujiksi päiväkotien opettajia ja johtajia, esi- ja perusopetuksen opettajia ja rehtoreita, psykologeja, oppilaanohjaajia  ja muita asiantuntijoita Suomesta ja useasta Euroopan maasta. Tilaisuus sopii erityisesti sinulle, joka haluat kuulla ja oppia muissa maissa käytössä olevista toimintamalleista ja käytänteistä sekä tehdä yhteistyötä eurooppalaisten kollegoiden kanssa.

Ohjelmasta

Ohjelmassa on kansainvälisiä asiantuntijapuheenvuoroja Kanadasta, Islannista ja Euroopan komissiosta. Suomesta on mukana muun muassa Vanhempainliitto, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun yliopisto, Itla (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö), Mieli ry, Satakunnan AMK ja Careeria. Lisäksi järjestetään virtuaalivierailuja porilaisiin kouluihin.

Hae mukaan

Linkki oikeassa reunassa vie sinut hakemuslomakkeeseen. Tilaisuus pidetään webinaarina sekä suomalaisille että ulkomaalaisille. Suomalaisten osallistujamäärä on rajattu 20:een, eurooppalaisten 40:een. Erasmus+ -ohjelma rahoittaa  osallistumisen.

Lisätietoa antaa: 
Kristiina Kirjarinta, etunimi. sukunimi(at) oph.fi 

 

Webinaarin pääjärjestäjät ovat Suomen Erasmus+ kansallinen toimisto, Porin kaupunki sekä Islannin Erasmus+ kansallinen toimisto.

Webinaarin esittelyvideo

Aika ja paikka

19.–20.4.2021
2 päivää ja lyhyt seuranta 28.4.2021
Teams-webinaari

Ilmoittautumisaika

4.1.2021 – 28.2.2021 klo 16:00

Liitteet

Ohjelma