Erasmus+ KA101-täydennyskoulutushankkeiden Mobility Tool+- koulutus 8.11.2021

Koulutus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Tilaisuudessa tarkennetaan KA101-hankehallintoon ja rahoitukseen liittyviä yksityiskohtia ja käydään läpi toteutuksen eri vaiheita. Tunnin aikana keskitytään erityisesti Mobility Tool+ -alustan käyttöön.