Erasmus+ nuorisoalalle: Hankehallinnon ja -viestinnän koulutusta rahoitetuille liikkuvuus- ja nuorisodialogihankkeille (KA105 ja KA347)

Koulutus Nuorisotyö Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action

Järjestämme rahoitetuille liikkuvuus- ja nuorisodialogihankkeille hallinnointiin ja viestintään liittyvää koulutusta seuraavasti:

  • torstaina 21.1.2021 klo 10.00-12.00 hankkeen hallinto
  • perjantaina 22.1.2021 klo 13.00-14.00 hankkeen viestintä ja vaikuttavuus (yhteinen koulutus kaikille Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitetuille hankkeille).

Mille toiminnoille koulutukset on suunnattu?

21.1. klo 10.00-12.00 hankkeen hallinnointiin liittyvä koulutus koskee seuraavia toimintoja Erasmus+ nuorisoalalla:

  • nuorisovaihdot
  • nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet
  • nuorisodialogihankkeet (nuorten ja päättäjien väliset vuoropuheluhankkeet).

Strategisille kumppanuushankkeille (KA205 ja KA227-YOU) on oma hankkeen hallinnoinnin koulutuksensa. Löydät linkin ilmoittautumiseen viereiseltä palstalta.

22.1. klo 13.00-14.00 hankkeen viestintään ja vaikuttavuuteen liittyvä koulutus on tarkoitettu kaikille Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen tuetuille hankkeille.

Koulutukset ovat avoimia kaikille rahoitetuille hankkeille

Koulutukset on suunnattu erityisesti syksyn 2020 hakukierroksella (1.10.2020) tuetuille hankkeille. Ne ovat kuitenkin avoimia kaikille EU:n nuoriso-ohjelmista rahoituksen saaneille ja käynnissä oleville hankkeille.

Ilmoittaudu ja saat sähköpostitse linkit tilaisuuksiin

Lähetä sitova ilmoittautumisesi viimeistään keskiviikkona 20.1.2021 klo 12.00.

Jos organisaatiostanne tai ryhmästänne osallistuu useampia henkilöitä, jokaisen on ilmoittauduttava omalla lomakkeella.

Lähetämme ilmoittautuneille Teams-osallistumislinkit 20.1.2021 ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittaudu koulutuksiin

Aika ja paikka

21.–22.1.2021

Ilmoittautumisaika

23.12.2020 – 20.1.2021 klo 12:00