Erasmus+ online-kontaktiseminaari yleissivistävälle, ammatilliselle, korkeakoulutukselle ja aikuiskoulutukselle: "Communication Academy"

Koulutus Webinaari Digitaalisuus Laatu ja kehittäminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Aikuiskoulutus Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle TCA

Onko sinusta koskaan tuntunut siltä, että Erasmus+ hankkeenne on onnistunut ja sen tulokset ansaitsevat tulla kuulluksi ja nähdyksi? Jos vastasit kyllä, Communication Academy on oikea paikka sinulle.

Romanian Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto järjestää online-kontaktiseminaarin, jossa perehdytään onnistuneeseen, vaikuttavaan ja innovatiiviseen hankeviestintään. Ensisijaisena tavoitteena on lisätä tietoisuutta viestinnän tärkeästä roolista onnistuneessa hankkeessa.

Seminaari on suunnattu entisille tai nykyisille Erasmus+ -hanketoimijoille yleissivistävän, korkeakoulutuksen, aikuiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen organisaatioissa.

Tähän kontaktiseminaariin osallistuu 50 koulutusalan ammattilaista eri puolilta Eurooppaa, mikä luo hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen ja uusien hankekumppanien löytämiseen.

  • aika: 26.-28.10.2021
  • paikka: online
  • järjestäjä: Romanian Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto
  • työkieli: englanti

Kohderyhmä

Seminaari on suunnattu entisille tai nykyisille Erasmus+ hanketoimijoille yleissivistävän, korkeakoulutuksen, aikuiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen organisaatioissa. Kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi hanketoimijat, eri oppilaitosten opettajat ja kouluttajat sekä muut koulutusalan ammattilaiset.

Seminaarin kuvaus

Teemat ja tavoitteet

Tapahtuman tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta viestinnän roolista tärkeänä osana onnistunutta hanketta ja kehittää heidän viestintäosaamistaan. Tavoitteena on lisätä osaamista hankkeesta viestimisestä, hankkeen tulosten kokoamisesta ja tulosten tiedottamisesta asiaankuuluville kohderyhmille niin, että niitä on helppo ymmärtää ja hyödyntää jatkossa.

Seminaarissa esitellään myös helppokäyttöisiä ja tehokkaita viestintävälineitä sekä uusimpia viestinnällisiä trendejä, etenkin digitaalisuus huomioiden.

Tavoitteena on, että seminaarin jälkeen osallistujat osaavat

  • olla vuorovaikutuksessa ja muodostaa vuorovaikutussuhteita kohderyhmien kanssa
  • luoda helposti ymmärrettävää viestintää
  • tarkastella ja arvioida omaa viestintätoimintaansa
  • kehittää edelleen oppimiaan viestintätaitoja
  • käyttää asianmukaisia viestintävälineitä

Tavoitteena on, että osallistujat oppivat Erasmus+ -tapahtumiin ja sosiaalisen median kanaviin liittyvistä viestinnällisistä erityispiirteistä sekä asianmukaisista viestintävälineistä ja -tavoista, joita voi hyödyntää hankkeissa.

Osallistujilla tulisi olla valmiudet lyhyen videon tekemiseen, sen sisällön esittelyyn ja kokemusten jakamiseen.

Hakeminen

Haussa on yhteensä 4 paikkaa suomalaisissa organisaatioissa toimiville. Webinaari on osallistujille maksuton.

Hakuaika päättyy 19.9.2021.

Lisätiedot:

Kristiina Kirjarinta (yleissivistävä), kristiina.kirjarinta [at] oph.fi0295 331 892

Johanna Tarvainen (aikuiskoulutus), johanna.tarvainen [at] oph.fi0295 331 897

Sami Niemelä (Korkeakoulutus), sami.niemela [at] oph.fi, 0295 331 935

Sari Huttunen (Ammatillinen koulutus), sari.huttunen [at] oph.fi, 0295 338 563

Hakulomake

Aika ja paikka

26.–28.10.2021
Romania

Ilmoittautumisaika

17.8.2021 – 19.9.2021 klo 23:59

Liitteet