Infotilaisuus turvallisuusalan perustutkinnon perusteiden uudistamisesta

Infotilaisuus Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Turvallisuusalan perustutkinnon perusteiden uudistamistyö käynnisty viime syksynä. Tavoitteena oli perusteiden kokonaisuudistus, jonka keskiössä olivat työelämän osaamistarpeet, osaamisperusteisuus ja osaamisen arvioinnin yhtenäistäminen kaikkiin perustutkintoihin. Uudistustyötä tehtiin avoimena työpajatyöskentelynä, johon kaikki halukkaat saivat osallistua. Turvallisuusalan perustutkinnon perusteluonnos oli lausunnolla tänä keväänä. Perusteista annettiin 24 lausuntoa, joista suurin osa tuli opetusalalta.

Infotilaisuuden tarkoituksena on kertoa lausuntokierroksella saadusta palautteesta ja sen pohjalta tehtävästä muutostyöstä tutkinnon perusteluonnokseen.

Infotilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki turvallisuusalan koulutuksesta ja osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt.

Infotilaisuus toteutetaan Teams -verkkotapahtumana. Osallistumislinkki löytyy tämän sivun tapahtumatiedoista.

Lisätietoja perustetyöstä antaa Jaana Villikka-Storm (jaana.villikka-storm [at] oph.fi)