Kestävä kehitys, kiertotalous ja ilmastonmuutos tulevaisuuden mahdollisuuksina puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla

Infotilaisuus Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Ammatillinen koulutus

Opetushallitus ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta järjestävät 5.5.2021 klo 13-16:00 ajankohtaisiltapäivän verkossa Teams-sovelluksella. Iltapäivän aikana kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja kestävän kehityksen, kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen mahdollisuuksista ja vaikutuksista puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle. Tilaisuus on tarkoitettu alan yrityksille, organisaatiolle, sidosryhmille ja koulutuksen järjestäjille. Lisätietoja webinaarista antaa opetusneuvos Markku Kokkonen, markku.kokkonen [at] oph.fi.

Aika ja paikka

5.5.2021 13.00 – 16.00

Liitteet

Liitteet