Koulutus: Huolena nuoren radikalisoituminen?

Koulutus Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Nuorisotyö

Huolena nuoren radikalisoituminen? Koulutusta väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisystä nuorten parissa työskenteleville.

Koulutus on sisäministeriön rahoittama ja osallistujille maksuton. Koulutus toteutetaan osana sisäministeriön koordinoimaa kansallista väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisytyötä ja kansallisen toimenpideohjelman toimeenpanoa.

Ensimmäinen koulutuspäivä on 24.9. klo. 9-16 ja toinen koulutuspäivä on 12.10. klo. 9-16. Koulutukseen mahtuu 50 osallistujaa ja siihen ilmoittautuminen edellyttää molempiin koulutuspäiviin osallistumista. Koulutus toteutetaan verkossa Teamsin välityksellä: Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille koulutusta edeltävällä viikolla sähköpostitse.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää nuorten parissa työskentelevien asiantuntemusta ja ymmärrystä väkivaltaisen radikalisoitumisen, ekstremismin ja polarisaation ilmiöstä ja luonteesta. Koulutuksessa tarkastellaan myös sitä, millaisena maailma hahmottuu ekstremismin silmin ja kuinka tällaisen orientaation kehittymistä voidaan ennaltaehkäistä osana nuorten parissa tehtävää työtä. Kuulemme kokemusasiantuntijan puheenvuoron ja tutustumme väkivaltaisen radikalismin ja ekstremismin parissa työskenteleviin toimijoihin. Pohdimme myös toimintamalleja tilanteisiin, joissa nuoria kohtaavalla ammattilaisella tai vertaisilla herää huoli nuoren mahdollisesta radikalisoitumisesta. Lopuksi paneudumme moniammatillisiin yhteistyömahdollisuuksiin väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyssä. 

 

Ilmoittautuminen

Aika ja paikka

24.9.2021 09.00–16.00
Toinen koulutuspäivä on 12.10 klo. 9-16