Loisto-Tindran ja Reimarin yhteinen varhaiskasvatuksen kehittämisen verkostoseminaari

Seminaari Verkostotapaaminen Webinaari Laatu ja kehittäminen Opettajat ja kasvattajat Varhaiskasvatus Esiopetus

Järjestämme ensimmäistä kertaa Opetushallituksen varhaiskasvatuksen verkostojen Loisto-Tindra ja Reimari yhteisen varhaiskasvatuksen kehittämisen verkostoseminaarin. Seminaari on muodoltaan webinaari ja kielenä on pääsääntöisesti suomi. 

Yhteisen seminaarin tavoitteena on lisätä yhteistyötä Loisto-Tindra ja Reimari- verkostojen välille sekä tietoisuutta verkostojen toiminnasta. Verkostoseminaariin ovat tervetulleita mukaan myös uudet verkostoihin osallistumista suunnittelevat kunnalliset ja yksityiset varhaiskasvatuksen järjestäjät sekä esiopetuksen toimijat.

Varhaiskasvatuksen kehittämisverkostot Loisto - Tindra ja Reimari ovat olleet toiminnassa jo useamman vuoden ajan. Verkostojen avulla vahvistetaan varhaiskasvatuksen kansallista kehittämistä lainsäädännön ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tavoitteena on luoda kehittämiselle yhtenäiset rakenteet niin kansallisesti kuin paikallisesti, lisätä ja vahvistaa varhaiskasvatuksen toimijoiden kehittämisosaamista sekä kannustaa tavoitteelliseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Verkostojen avulla edistetään yhdessä oppimista sekä hyvien käytäntöjen jakamista alueellisesti ja kansallisesti.

Reimari-verkosto keskittyy kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseen. Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajataustaisten lasten toisen kielen oppimiseen liittyvää kielitietoista kasvatusta ja opetusta.

Loisto-Tindra -verkosto tukee uudistuvien varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanoa paikallisella tasolla vahvistaen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia. 

Verkossa järjestettävän webinaarin ohjelmassa

  • Opetushallituksen ajankohtaista-osio
  • Verkostotyöskentely, verkoston johtaminen sekä verkostoesimerkkejä ja vuoropuhelua verkostotyöskentelystä
  • Avointen oppimateriaalien kirjaston esittely (aoe.fi)
  • Pikku Kakkonen ja YLEn Lapset-sivustosta
  • Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa (KieliPeda) -työvälineestä
  • Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämiseen liittyvistä varhaiskasvatuslain muutoksista.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan niin ajankohtaisista kuin verkostotyöskentelyyn liittyvistä asioista!

Ilmoittaudu webinaariin 16.9.2021 mennessä tästä

Aika ja paikka

22.9.2021 09.00–15.45
6 h 45 min

Ilmoittautumisaika

23.6.2021 – 16.9.2021 klo 16:00