Miten hyödynnän ennakointia opetuksen ja koulutuksen suunnittelussa?

Webinaari Ennakointi Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Opetussuunnitelma Tutkinnon perusteet Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus

Miksi ennakointitiedon hyödyntäminen on tärkeää meille kaikille? 

Perinteisesti toimintaympäristön muutosten ennakointi on ollut tulevaisuudentutkijoille tai organisaatioiden ennakointiasiantuntijoille ulkoistettu tehtävä. Siihen ovat kuuluneet usein monimutkaiset ja yksityiskohtaiset ennakointiprosessit, jotka ovat tuottaneet tietoa usein etukäteen määriteltyihin ennakointikysymyksiin. Nykyisenkaltainen yllätyksellinen ja ”usvainen” toimintaympäristö edellyttää kuitenkin yksinkertaisempia, kokeellisia, pysymättömiä prosesseja, jotka perustuvat enemminkin nopeasti luotuun uuteen tietoon, toistuvaan tiedonjakoon ja yhteisiin tulkintoihin sekä niistä johdettaviin osin ennakoimattomiin lopputuotoksiin. Koronapandemia on tästä hyvä viimeaikainen esimerkki. Tämänkaltaisiin haasteisiin ei enää pystytä vastaamaan pelkästään perinteisillä ennakointimalleilla ja -menetelmillä, vaan tulevaisuuden haasteiden tunnistamiseen ja taklaamiseen tarvitaan osin uusia toimintamalleja ja -menetelmiä. 

Havaitsemme kukin joka päivä ympärillämme uutta ennakointitietoa, esimerkiksi uutisista tai kollegoiden kautta, mutta osaammeko hyödyntää sitä riittävästi työssämme? Ennakointitiedon hyödyntämisen tulisi olla yhä enemmän meidän jokaisen arkipäivää. Jokaisen olisi tarpeen osata hankkia, jakaa ja ennen kaikkea tulkita ennakointitietoa, jota voisimme hyödyntää työssämme yhdessä ja erikseen. Koko henkilöstöllä tulisikin olla kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia tarkkailla ja tunnistaa toimintaympäristön muutoksia ja luoda tältä perustalta uusia oivalluksia työn vaikuttavuuden ja laadun parantamiseksi. Ennakointiosaamisen tulisi ennen kaikkea helpottaa jokaisessa työtehtävässä eteen tulevia, joskus kipeärikin, ratkaisuja ja toimenpiteitä. 

Webinaari ennakointitiedon hyödyntämisestä 

Webinaarin tarkoituksena on esitellä ja pohtia, miten ennakointitietoa ja -osaamista voidaan hyödyntää opetuksen ja koulutuksen suunnittelussa sekä opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden toimeenpanossa. 

Tilaisuus on tarkoitettu opetuksen ja koulutuksen järjestäjille, opettajille ja ohjaajille eri koulutusasteilla sekä muille ennakointitiedon hyödyntämisestä kiinnostuneille. 

Ilmoittautua voi täältä15.11.2021 asti. Osallistujia pyydetään samalla vastamaan ennakointitiedon hyödyntämistä koskevaan kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. 

Webinaari toteutetaan Microsoft Teamsillä. Lähetämme osallistumislinkin kalenterikutsuna noin viikkoa ennen tilaisuutta.

Tilaisuus on maksuton.

Lisätietoja: 

Samuli Leveälahti 
Opetusneuvos 
Ennakointitiimi 
samuli.levealahti [at] oph.fi 
+358 29 533 1302 

 

Aika ja paikka

22.11.2021 14.00–15.30
Webinaari