Olenko mukana kuulumassa? Työpaja oppilaille ja opiskelijoille yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivillä

Verkostotapaaminen Kansainvälistyminen Perusopetus Lukiokoulutus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning Nordplus Junior

Nuorten ääni kuuluviin 11.11.2021 yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivillä

Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivien Erätauko-työpajassa oppilaat ja opiskelijat saavat mahdollisuuden keskustella siitä, miten he kokevat ja näkevät kansainvälisyyden omassa koulussaan sekä miten he osallistuvat ja voisivat osallistua kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen.

Tilaisuus toteutetaan verkossa. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin linkki työskentelyalustalle.

 

Ohjeet opettajille

Toivomme, että välitätte tämän viestin oppilaille ja opiskelijoille omissa ryhmissänne, luokissanne ja koulussanne sekä mahdollistatte kiinnostuneiden oppilaiden osallistumisen. 

Oppilaat ilmoittautuvat mukaan yksilöinä ja osallistuvat Erätauko-työskentelyyn kukin omalta laitteeltaan. Ilmoittaudu tilaisuuteen alla olevasta linkistä viimeistään 5.11.2021.

Aika: Torstai / Torsdag 11.11.2021  klo 9:00–11:00

 

Olenko mukana kuulumassa?

Tarkoituksena on kahden tunnin aikana pohtia, miten me lapset ja nuoret itse koemme kansainvälisyyden ja sitä kuinka kauas oma ääneni kuuluu. Kuuluuko ääneni kansainvälisyysprojektien suunnittelussa? Pääsenkö mukaan miettimään mitä hankkeissa tehdään? Miten hankkeisiin ja toimintaan pääsee mukaan? Olenko mukana rakentamassa globaalisti vastuullista koulua?

Erätaukomenetelmässä ei ole oikeita ja vääriä vastauksia. Se perustuu kokemuksellisuuteen ja omiin mielipiteisiin. Keskusteluista kerätään osallistujien oivalluksia, joita voidaan ryhmän niin halutessa jakaa muille. 

 

Erätauko

Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivät: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/xiii-yleissivistavan-ja-varhaiskasvatuksen-kansainvalisyyspaivat-kuinka-kauas

 

 

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Aika ja paikka

11.11.2021 09.00 – 11.00

Ilmoittautumisaika

19.10.2021 – 5.11.2021 klo 23:59