Oppiminen kohti 2030-lukua - Ennakoinnista kokeiluihin ja yhdessä oppimiseen -webinaarisarja

Koulutus Ennakointi Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Tasa-arvo ja osallisuus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Aikuiskoulutus

Tulevaisuus on läsnä nyt, kaikissa teoissa ja päätöksissä, mitä teemme. Teknologia muuttuu, rakenteet muuttuvat, kulttuuri muuttuu – miten voimme ennakoida muutoksia yhdessä moninäkökulmaisesti, ja tukea jokaisen yksilön kasvamista potentiaaliin keskellä jatkuvaa muutosta? On tarve rakentaa uuden ajan kehittämiskulttuuria, jossa tulevaisuutta tehdään ennakoiden, kokeillen ja yhdessä oppien – heti tänään.  

Oppiminen kohti 2030-lukua -webinaarisarjassa saat tukea ja konkreettisia työkaluja työyhteisösi kehittämiseen ja oppimisen tulevaisuuden muotoiluun yhteiskehittämisen ja kokeilemisen tuella. Keskeisinä teemoina ovat henkilökohtaisen ja yhteisöllisen tulevaisuuspääoman kehittäminen ennakointitiedon avulla sekä kestävä koulutus ja oppiminen tulevaisuudessa. Lisäksi pohdimme yhdessä innovatiivista johtamista ja johtamisen tukemista epävarmoina aikoina.

Webinaarit on suunnattu kuntien kehittämistehtävissä toimiville, sivistystoimenjohtajille,
kuntapäättäjille, rehtoreille, opetuspäälliköille, pedagogisille johtajille, opettajille, suunnittelijoille,
hankekoordinaattoreille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Ohjelma

Osallistumalla kaikkiin kolmeen webinaariin saat sytykettä systeemisen johtamisen  ajatteluun, työkaluja tulevaisuusorientoituneen yhteiskehittämisen toteuttamiseen sekä asiantuntija- ja vertaissparrausta kokeilujen ideointiin ja toteuttamiseen paikallisella tasolla. Mutta voit toki tulla kuulolle myös vain yksittäiseen webinaariin. Valinta on sinun!  

 

Webinaari I: 23.3.2021 klo 12.30-15.30

Tulevaisuuden ennakointi 

Ennakoinnin osalta tavoitteena on hahmottaa osallistujille Suomessa tehtävää koulutuksen ennakointityötä: ketkä tekevät ennakointia, miten ennakointia käytännössä tehdään ja mistä ennakointitietoa on saatavissa. Lisäksi käydään läpi uusimpia Opetushallituksen ennakointituloksia ja piirretään niistä saatujen päähavaintojen kautta suomalaisen koulutuksen tulevaisuuskuvaa kohti 2030-lukua. 

Webinaarin sisältö pääpiirteissään ja toteutus: 

 • Ennakointi osana tulevaisuuden rakentamista 
  Mitä ennakointi käytännössä on, miksi sitä tehdään ja mihin sillä vaikutetaan? 
  Ketkä Suomessa tekevät osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia? 
 • Opetushallituksen ennakointityö pähkinänkuoressa 
  Mitä Opetushallituksen uusimmat ennakointitulokset kertovat tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeista?  
  Minkälaista osaamista tarvitaan eri toimialoilla ja eri ammateissa, ja minkälaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan?  

Mikä on Osaamisen ennakointifoorumi, ja mitkä ovat sen tavoitteet? 
Millaisia ovat tulevaisuuden koulumaailma ja peruskouluverkko, ja mitkä tekijät sen siihen vaikuttavat?

 • Miten koronapandemia on vaikuttanut ennakointiin, ja miten ennakoinnilla voi vaikuttaa sen jälkihoitoon? 
 • Fasilitoitu ryhmätyö (ohjeistus, työskentely ja purku)

Miten hyödynnän ennakointiajattelua työssäni tulevaisuuden haasteisiin vastatessa sekä matkalla kohti pandemiasta irtautumista?

 • Loppusanat ja johdattelu seuraavaan webinaariin

 

Webinaari II: 26.3.2021 klo 12.30-15.30

Yhteiskehittäminen ja kokeilut oppimisen välineinä

Webinaarin tavoitteena on tuoda näkökulmia ja konkreettisia työkaluja yhteiskehittämiseen ja kokeilujen toteuttamiseen, osallisuuden vahvistamiseen sekä opettajuuden ja asiantuntijuuden muutokseen kasvatuksen ja koulutuksen alalla.  

Kompleksinen toimintaympäristö ja viheliäiset ongelmat, kuten eriarvoistumisen lisääntyminen, edellyttävät opetus- ja koulutusalan toimijoilta kyvykkyyttä sietää epävarmuutta ja rakentaa osallistavia yhteiskehittämisen prosesseja, joissa arjen ratkaisut kehkeytyvät vaiheittain erilaisten sidosryhmien ja kohderyhmien kanssa. Tärkein kysymys on, keitä tarvitsemme ongelman ratkaisemisessa? Miten osallistamme kehittämistyöhön ne tahot, joiden oppimiseen, työhön, arkeen ja elämään laajemmin ratkaisuilla halutaan vaikuttaa?  

Tässä webinaarissa perehdyt Opetushallituksen, kuntien ja koulujen kanssa yhteiskehitettyyn kokeilevan kehittämisen malliin ja menetelmiin. Kuljet kevyesti kokeilevan kehittämisen polkua vertaisten saappaissa tutustumalla erilaisten kuntien ja koulujen muutostarinoihin. Pääset myös kuivaharjoittelemaan kokeilevaa kehittämistä: tunnistamaan vertaisten ja kokeilutoiminnan mentorien kanssa paikallisia kehittämistarpeita sekä harjoittelemaan ideointia, kokeilemisen logiikkaa ja prototyyppien rakentamista.  

Kokeilemisen viisi askelta ratkaisuyhteisölle ovat: Hanki kavereita! Älä ryntää ratkaisuihin vaan rakastu ongelmaan! Pidä huolta yhteisestä oppimisesta! Etsi vaihtoehtoja ja tee toisin! Varaudu yllätyksiin! 

Webinaarin sisältö pääpiirteissään ja toteutus: 

 • Asiantuntijapuheenvuoro: virittäytyminen toimialan muutokseen 
 • Kuusi periaatetta yhteiskehittämiseen, mistä elementeistä oppimiseen pohjautuva kokeiluprosessi syntyy?
 • Pienryhmätyöskentelyä kokeiluprosessin periaatteiden ja työkalujen tuella. 
  • Millaisia ennakoitavia muutoksen tuulia tai mahdollisuuksista viestiviä heikkoja signaaleja lähiympäristöissämme on? Tunnustellaan havaitsemaamme edeten moninäkökulmaisesta ideointiharjoituksesta aina prototyypin kuvaamisen, kokeilun ja lopulta oppien arvioinnin suunnitteluun. Opetushallituksen Kokeilut ja kehittäminen -toiminto ohjaa työskentelyä ja sparraa pienryhmiä. 
 • Caseja Opetushallituksen luotsaamista kokeiluohjelmista: Näin me opimme – kiinnostaako muitakin?  
 • Liikkeelle yhdessä: harjoittelua materiaalin kanssa 
 • Mitä tänään opimme ja miten voin jatkaa? 
 • Loppusanat ja johdattelu seuraavaan webinaariin

 

Webinaari III: 30.3.2021 klo 12.30-15.30

Johtaminen kompleksisessa toimintaympäristössä – vipuvarsi systeemin muutokseen 

Webinaarin tavoitteena on tehdä oivalluksia ja havaintoja, kuinka muuttuva toimintaympäristö vaikuttaa johtamiseen ja mitä siitä voisi oppia. 

Olemme oppineet johtamaan strategisesti ja tuloksellisesti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Turvalliset strategiat antavat suuntaa tulevaisuuteen ja mahdollistavat tulosten mittaamisen uuden suunnan löytämiseksi ja positiivisen tai korjaavan palautteen saamiseksi. 

Toimintaympäristömme on kuitenkin tullut yhä kompleksisemmaksi ja moninaisemmaksi. Yllätyksiin ei pysty aina varautumaan. Joudumme mukautumaan kriisiin ja muutamme suuntaa pakon edessä. Miten toimimme ympäristössä, jossa yhä moninaisemmat ratkaisemattomat ilmiöt ottavat lisää tilaa?

Mitä megatrendit kertovat meille? Kuinka voimme hyödyntää niitä ennakoivasti johtamisessa? Onko vaihtoehtona ajelehtia muutoksen virrassa? Mistä tällöin löytyy suunta ja menetelmät? Miten saada kiinni johtamisesta niin, että megatrenditietoisuus, kompleksisuus ja muutos tulevat vipuvarsiksi johonkin parempaan? 

Webinaarin sisältö pääpiirteissään ja toteutus:

 • Millainen on tulevaisuuden maailma oppimisen ja osaamisen näkökulmasta? Tulevaisuuden megatrendit, trendit, signaalit ja ajurit.
 • Osallistavaa työskentelyä yhdessä megatrendien pohjalta ja työskentelyn purku 
 • Ajatuksia kuullusta 

**Muutokset webinaarien sisältöihin ja toteutukseen ovat mahdollisia.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme antamaan seuraavat tiedot:

 • kuinka moneen webinaariin osallistut (monivalinta)
 • laskutusosoite ja sähköpostiosoite

Osallistumismaksuun sisältyy kouluttajien luentomonisteet. 

Webinaarit toteutetaan Microsoft Teamsilla. Osallistumislinkki webinaareista lähetetään sähköpostiisi päivää ennen webinaaria. 

Osallistumislinkki on henkilökohtainen eikä sitä saa välittää eteenpäin. Lähetämme linkin ja tarkemmat ohjeet osallistujille päivää ennen kutakin webinaaria sähköpostilla. Webinaari toteutuu, mikäli osallistujia on riittävästi. Huomioithan, että webinaareista ei tehdä tallenteita.   

Opetushallitus ei vastaa osallistujien teknisistä ongelmista. 

Peruutusehdot

10–3 päivää ennen tilaisuutta tehdystä peruutuksesta veloitamme 30 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus tehdään sähköpostitse, koulutuspalvelut [at] oph.fi. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätiedot

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Ota yhteyttä sähköpostitse: koulutuspalvelut [at] oph.fi

ILMOITTAUDU

Aika ja paikka

23.–30.3.2021
3 x 3 tuntia

Ilmoittautumisaika

2.2.2021 – 16.3.2021 klo 23:00

Osallistumismaksu

3 webinaaria 270 € + alv 24 %, 2 webinaaria 210 € + alv 24 %, 1 webinaari 130 € + alv 24 % / hlö