Pandemian vaikutukset - vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

Infotilaisuus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö

Kysyimme vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten yhteisöiltä, miten pandemia on muokannut heidän työtään ja toimintaympäristöään ja mitä vaikutuksia sillä voi olla tulevaan. Tervetuloa kuulolle, tilaisuus järjestetään Teamsissa.

Kysely toteutettiin marraskuussa 2020. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 1084, joista kansalaisopistoissa työskentelevien vastauksia oli 528, taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa työskentelevien vastauksia 520 ja kansanopistoissa työskentelevien vastauksia 36. Kyselyssä kartoitettiin oppilaitoksissa työskentelevien kokemuksia vuoden 2020 kevään, kesän ja syksyn ajalta. Kyselyn vastauksia on tarkasteltu erikseen kansalaisopistojen, taiteen perusopetuksen oppilaitosten sekä esihenkilöasemassa olevien vastaajien osalta.

Aika ja paikka

16.9.2021 10.00–11.30