SIIRRETTY VUODELLE 2021 Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi – Hyvinvointia kielestä ja kirjallisuudesta

Seminaari Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Vuoden 2021 Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumin teemana on Hyvinvointia kielestä ja kirjallisuudesta. Foorumissa tutustutaan äidinkielen, kirjallisuuden ja viestinnän opetuksen ajankohtaisiin painotuksiin, pedagogiikkaan, kehittämiseen sekä opetussuunnitelmiin. Tarkoituksena on tukea ja vahvistaa ammattitaitoa ja ammatillista identiteettiä.

Luentojen ja työpajojen lisäksi järjestetään äidinkielen ja kirjallisuuden sekä viestinnän opetuksen materiaalien näyttely.

Kohderyhmänä tilaisuudessa ovat perusopetuksen luokanopettajat sekä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajat, lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, ammatillisen koulutuksen äidinkielen ja viestinnän opettajat, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opettajat, erityisopettajat, opettajankouluttajat, äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tutkijat ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Aika ja paikka

3.–4.8.2021
2 päivää
Helsinki Congress Paasitorni , Helsinki
Paasivuorenkatu 5 A
00530 Helsinki
Map link

Osallistumismaksu

Hinta julkaistaan myöhemmin