Työpaja: Kansainvälisyysosaaminen korkeakoulututkinnoissa

Tervetuloa työskentelemään yhdessä  Opetushallituksen ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) järjestämään Kansainvälisyysosaaminen korkeakoulututkinnoissa -työpajaan!

Työpajan tarkoituksena on syventää Karvin koulutusala-arviointien aineistojen sekä elokuussa järjestetyn webinaarin pohjalta tarkastelua kansainvälisyysosaamisesta ja siihen liittyvistä korkeakoulujen hyvistä käytännöistä. Minkälaista kansainvälisyysosaamista tutkinnoissa tavoitellaan ja miten tämä kuvataan tutkintojen osaamistavoitteissa? Miten luodaan edellytykset tavoitteisiin pääsemiseksi? Miten osaamista seurataan ja arvioidaan?

Työpaja järjestetään etätoteutuksena. 

Työpaja on suunnattu korkeakoulujen opetuksesta vastaavalle johdolle ja koulutuksen kehittäjille, opiskelijajärjestöjen edustajille sekä kansainvälisyydestä ja liikkuvuudesta vastaaville henkilöille.

Ilmoittautuminen on sulkeutunut

Ohjelma

Tervetuloa testaamaan yhteyksiä 8.45 alkaen

9.00 Tervetuloa ja johdatus aiheeseen

Maija Airas, Opetushallitus ja Riitta Pyykkö, Turun yliopisto

9.20 Työpaja I 60 min: Kansainvälisyys tutkintojen osaamistavoitteissa

klo 9.20-9.30 Mira Huusko, Karvi

klo 9.30-9.40 Marjo Arola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

klo 9.40-9.45 Työpajatyöskentelyn ohjeistus

klo 9.45-10.00 Mitä eri osa-alueita tulee huomioida kansainvälisyyteen liittyvissä osaamistavoitteissa? 

10.00-10.20 Muokatkaa kuvitteellinen alemman korkeakoulututkinnon tutkintotason kansainvälisyysosaamiseen liittyvä osaamistavoite yhdessä.

10.20 TAUKO

10.35 Työpaja II 60 min: Miten kansainvälisyysosaamisen tavoitteisiin päästään?

klo 10.35-10.40 Alustus, johdatus aiheeseen ja kommentointi: Riitta Pyykkö, Turun yliopisto

klo 10.40-10.47 Lotta Kokkonen ja Teija Natri, Jyväskylän yliopisto, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus MOVI

klo 10.47-10.55 Johanna Julin-Lilius, Hanken

klo 10.55-11.00 Työpajatyöskentelyn ohjeistus

klo 11.00-11.20 Mikä korkeakoulujen toiminnassa tukee ja mikä vaikeuttaa opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen kehittymistä? 

klo 11.20-11.35 Miten opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen kehittymistä seurataan ja arvioidaan korkeakoulussanne? 


11.35 Yhteenveto ja keskustelu työpajojen työskentelystä

Kenneth Lundin, Opetushallitus