UUDISTETTAVAN TEKSTIILI- JA MUOTIALAN PERUSTUTKINNON PERUSTELUONNOKSEN KOMMENTOINTITILAISUUS VERKOSSA

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteita uudistetaan parhaillaan. Uudistustyössä säilytämme tutkintonimikkeet entisellään. Myös tutkinnon osat säilyvät pääosin entisellään lukuunottamatta muutamia tarkistuksia. Keskeinen tavoite on ottaa käyttöön yhtenäiset arviointikriteerit, jota ovat jatkossa samat kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Samalla tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten sanoitusta tarkistetaan sisältöjen osalta.    

Opetushallitus jatkoi avointen kommentointiwebinaarien järjestämistä. Opetushallitus järjesti to 16.12.2021  uudistettavan tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteluonnoksen kommentointitilaisuuden verkossa.

Tavoitteena oli keskustella ja kuulla tekstiili- ja muotialan perustutkintoluonnoksen valinnaisista tutkinnon osista. 

Ilmoittautuminen webropol-palvelussa

Aika ja paikka

30.11. – 1.12.2021

Ilmoittautumisaika

30.11.2021 – 14.12.2021 klo 16:15