Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen webinaari syyslukukauteen 2021 ja koronatilanteeseen valmistautumisesta

Webinaari Koronavirus Varhaiskasvatus Esiopetus

Webinaarin ohjelmassa on tietoa koronavirustilanteeseen varautumisen jatkamisesta, mutta käännämme katsetta myös akuutin koronatilanteen jälkeen tärkeisiin henkilöstön sekä oppijoiden hyvinvoinnin kysymyksiin sekä luomme uskoa tulevaisuuteen. Kerromme myös Opetushallituksen uusista tukimateriaaleista.

Webinaarit on suunnattu sivistys- ja opetustoimelle, kasvatus- ja koulutusalan johdolle sekä asiasta kiinnostuneelle kasvatus- ja koulutusalan henkilöstölle.

Aika ja paikka

10.6.2021 14.00–15.30

Liitteet

Webinaarin esitysmateriaalit