Webinaari: Koulutuksen maksuttomuuteen liittyvien tietojen tarkastelu Valpas-palvelussa sekä koulutuksen maksuttomuuteen liittyvät KOSKI-merkinnät nivelvaiheen ja toisen asteen koulutuksissa

Webinaari Opettajat ja kasvattajat Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä jokaiseen nivelvaiheen ja toisen asteen opiskeluoikeuteen, jossa uuden oppivelvollisuuslain piiriin kuuluva oppija suorittaa oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavaa koulutusta, tulee KOSKI-tietovarannossa pakolliseksi siirtää/tallentaa tieto siitä, onko koulutus maksutonta. Lisäksi edellä mainittuihin opiskeluoikeuksiin tulee jatkossa siirtää tieto siitä, jos oppijan oikeutta maksuttomaan koulutukseen on pidennetty opiskeluoikeuden aikana tai sen vuoksi. Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelusta (Valpas) voidaan taas jatkossa tarkistaa, onko oppijalla oikeus maksuttomaan koulutukseen sen perusteella, mitä tietoja oppijasta on tallennettu kansallisiin rekistereihin.

Webinaarissa käydään läpi:

  • miten tarkastaa Valpas-palvelusta, onko oppijalla oikeutta maksuttomaan koulutukseen, ja miten tietoa voi hyödyntää
  • miten tieto siitä, onko koulutus maksutonta, siirretään/tallennetaan oikein KOSKI-tietovarantoon
  • miten tieto siitä, jos oppijan oikeutta maksuttomaan koulutukseen on pidennetty, siirretään/tallennetaan oikein KOSKI-tietovarantoon

Webinaarien aikataulu

Samansisältöisiä webinaareja järjestetään kolmena eri ajankohtana:

Ti 8.6. klo 12-13.30 (suomeksi). Linkki webinaariin.

Pe 11.6. klo 12-13.30 (ruotsiksi). Linkki webinaariin.

Ti 15.6. klo 12-13.30 (suomeksi). Linkki webinaariin.

Webinaari järjestetään Teams Live Event- tapahtumana (maksimi osallistujamäärä 10 000 henkilöä). Webinaareihin ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Webinaareista tehdään tallenne tekstityksineen ja se julkaistaan myöhemmin eDuunissa.

Aika ja paikka

8.–15.6.2021
Samansisältöisiä webinaareja järjestetään kolmena eri ajankohtana:

Ti 8.6. klo 12-13.30 (suomeksi).
Pe 11.6. klo 12-13.30 (ruotsiksi).
Ti 15.6. klo 12-13.30 (suomeksi).