Zoomi-hankkeen kevään 2021 alueellisen koulutussarjan valtakunnallinen verkkototeutus 25.3.2021

Koulutus Seminaari Elinikäinen ohjaus Henkilökohtaistaminen Hyvinvointi Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Oppilas- ja opiskelijahuolto Tasa-arvo ja osallisuus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus Nuorisotyö Kansalaistoiminta

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke järjestää kevään 2021 aikana neljä koulutuspäivää teemalla ”Kohtaamiset sujuvissa siirtymissä”. Koulutukset on tarkoitettu Sujuvat siirtymät -verkoston toimijoille, Zoomin koordinoimille ESR-hankkeille, valtionavustushanketoimijoille sekä teemasta kiinnostuneille sidosryhmille. Koulutustilaisuuksien asiantuntija-alustajina toimivat yli-insinööri Inga Sihvo Opetushallituksesta, yliopistonlehtori Anne-Mari Souto Itä-Suomen yliopistosta ja sosiologi Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalveluista. Koulutuspäivien tarkoituksena on tukea ja jakaa siirtymien sujuvoittamiseksi tehtävää kehittämistyötä. Koulutustilaisuuksien aamupäivät ovat saman sisältöisiä. Iltapäivissä tutustutaan Sujuvat siirtymät -verkoston hankkeissa kehitteillä oleviin malleihin. 

Kohta kohdataan - lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kevään 2021 koulutuspäivien ajankohdat (toteutus etäyhteyden kautta)

17.2.2021, ilmoittautuminen 10.2. mennessä 
25.3.2021, ilmoittautuminen 16.3. mennessä 
15.4.2021, ilmoittautuminen 7.4. mennessä 
26.5.2021, ilmoittautuminen 17.5. mennessä

Teams-linkit lähetetään ilmoittautumisaikojen päättymisten jälkeen tilaisuuksiin ilmoittautuneille.

 

Tarkemmat tiedustelut

Maria Käkelä
verkostokoordinaattori, SAKU ry
maria.kakela [at] sakury.net
p. 0500 830 710

Tiina Kärkkäinen
projektiasiantuntija, Opetushallitus                                       
tiina.karkkainen [at] oph.fi                                                                  
p. 029 533 1709

Ilmoittautuminen tilaisuuteen