Ekstremismiin radikalisoituminen - Syventävä koulutus ennaltaehkäisystä lasten ja nuorten parissa työskenteleville 

Koulutus
Rivissä Helsingin yliopiston, Opetushallituksen sekä sisäministeriön logot

1. koulutuspäivä: Tiedon lisääminen

Aika: maanantaina 31.10.

Paikka: etänä Zoomissa

 • 9.00–10.30  Nuorten pahoinvointi ja radikalisoituminen  
 • 10.30–12.00 Ihmisviha ja koulumurhat  
 • 12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen) 
 • 13.00–15.00 Naisviha ja ekstremismi  
 • 15.00–15.30 Koulutuspäivän koonti        

2. koulutuspäivä: Huolta herättävän yksilön kohtaaminen

Aika: tiistaina 22.11.

Paikka: Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa

 • 9.00–10.30 Keskustelu huolta herättävän yksilön kanssa
 • 10.30–12.00 Radikalisoituneen nuoren kohtaaminen 
 • 12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen) 
 • 13.00–16.00 Yhteinen reflektointi ja keskustelu (Erätauko-menetelmä) 

3. koulutuspäivä: PVE -koulutusten fasilitointi 

Aika: torstaina 8.12.

Paikka: etänä Zoomissa

 • 9.00–10.30 Itsereflektioharjoitteet ja tiedon lisääminen
 • 10.30–12.00 Ekstremismiin liittyvät ryhmäkeskustelut
 • 12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen) 
 • 13.00–15.00 Resilienssin vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö 
 • 15.00–15.30 Koulutuspäivän koonti 

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, jotka ovat jo aikaisemmin osallistuneet radikalisoitumista ja ekstremismiä käsitteleviin koulutuksiin, tai joilla on aiheesta muulla tavoin hankittua aiempaa tietämystä. 

Koulutus on sisäministeriön rahoittama ja osallistujille maksuton. Koulutus toteutetaan osana sisäministeriön koordinoimaa kansallista väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisytyötä ja kansallisen toimenpideohjelman toimeenpanoa. 

Koulutukseen ilmoittautuminen edellyttää kaikkiin koulutuspäiviin osallistumista. Koulutuksen osallistujamäärä on rajattu. Vahvistamme paikkasi koulutuksessa mahdollisimman pian ilmoittautumisesi jälkeen.   

Muutokset koulutuksen ohjelmaan ovat mahdollisia. Lisätietoja koulutuksesta antaa ja siihen liittyviin tiedusteluihin vastaa Katja Vallinkoski (katja.vallinkoski(at)helsinki.fi).  

Ilmoittaudu syventävään koulutukseen tästä

Aika ja paikka

8.12.2022 09.00 – 15.30
Koulutus koostuu kolmesta eri päivästä annetulla aikajaksolla.
Zoom / Helsingin yliopisto

Ilmoittautumisaika

7.10.2022 – 27.10.2022 klo 16:00

Liitteet