Hyvän ohjauksen kriteerien muutostyö -webinaari

Tervetuloa perjantaina 11.2.2022 klo 9.00-12.00 opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen järjestämään tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan Hyvän ohjauksen kriteerien muutostyöstä! 

Hyvän ohjauksen kriteerejä ollaan parhaillaan uudistamassa osana Opinto-ohjauksen kehittämisohjelmaa perus- ja toisella asteella. Kriteerit päivitetään tukemaan oppivelvollisuuden laajentamista siten, että kriteerit tukevat perusopetuksen ja toisen asteen yhteistyötä, yhteistyötä sidosryhmien ja työelämän kanssa sekä ohjauksen kehittämisen systemaattisuutta kunta- ja oppilaitostasolla. Kriteereissä huomioidaan oppilaiden ja opiskelijoiden yhteisöllisyys, hyvinvointi ja osallisuus sekä vahvistetaan vertaisohjausta.

Tilaisuus on suunnattu perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen oppilaitosjohdolle ja ohjaushenkilöstölle.

Tilaisuus on maksuton eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tilaisuuteen pääsee liittymään oheisesta Teams-linkistä ja tilaisuutta ei tallenneta.

Lisätietoa: 

Tiina Kärkkäinen, tiina.karkkainen [at] oph.fi

Mia Vartiainen, mia.vartiainen [at] oph.fi