Innostu ympäristöopin opettamisesta / Bli inspirerad av att undervisa i omgivningslära

Webinaari

Webinaari luokanopettajille: Innostu ympäristöopin opettamisesta 

Opetushallitus teetti vuonna 2020 selvityksen ympäristöopin opettamisesta vuosiluokilla 3–6. Sen mukaan opettajat kokivat ympäristöopin opettamisen pääosin innostavaksi. Toisaalta opettamisessa koettiin myös haasteita. 

Opetushallitus järjestää 7.9.2022 luokanopettajille webinaarin, jossa tarjotaan ajankohtaista tietoa ja käytännön ideoita ympäristöopin opettamiseen.  

Webbinarium för klasslärare: Bli inspirerad av att undervisa i omgivningslära 

Utbildningsstyrelsen gjorde år 2020 en utredning kring undervisningen i omgivningslära på årskurserna 3–6. Enligt utredningen upplevde lärarna att undervisningen i omgivningslära huvudsakligen är inspirerande. Samtidigt upplevde man också att det fanns utmaningar med undervisningen i läroämnet.  

Utbildningsstyrelsen arrangerar 7.9.2022 ett webbinarium för klasslärare, där vi ger aktuell information och praktiska idéer kring undervisningen i omgivningslära. 

Lisää tietoa webinaarista:
Teijo Koljonen
Kirsi Valta-Hulkkonen

etunimi.sukunimi [at] oph.fi

 

 

Ilmouttautumislinkki

Aika ja paikka

7.9.2022 13.00 – 16.00
3 h

Ilmoittautumisaika

25.5.2022 – 4.9.2022 klo 23:59

Liitteet

Ohjelma

Osallistumismaksu

0 €