Månadens appar: Quizlet och Blooket

Koulutus Digitaalisuus Kansainvälistyminen Opettajat ja kasvattajat Oppimisympäristö Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

Målgrupp: Alla stadier, nybörjare inom eTwinning 

Innehåll: Introduktion i Quizlet och Blooket som du kan använda i din vanliga undervisning och i eTwinningprojekt. Det handlar om digitala spel, där eleverna spelar individuellt eller i lag. Läraren kan skapa egna studiehelheter eller använda andra lärares färdiga set. Eleverna behöver inte registrera sig för att spela. Utbildningen går på svenska, eventuella frågor kan ställas också på finska. Välkomna!

Var: På plattformen Whereby.
Obs! Fungerar endast med webbläsaren Chrome! 
När du har rätt webbläsare är det bara att stiga in i rummet via länken: https://etwinningedufi.whereby.com/koulutus

Utbildare: eTwinningambassadör Katja Wide

Anmälningar

Aika ja paikka

27.1.2022 15.30–16.15

Ilmoittautumisaika

17.12.2021 – 26.1.2022 klo 23:00