Matkailualan perustutkinnon verkkotyöpaja

Verkostotapaaminen Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Matkailualan perustutkinnon perusteiden uudistamistyö on käynnistynyt. Tarkoituksena on ottaa käyttöön ammatillisissa tutkinnon osissa yhtenäinen arviointikriteeristö. Se edellyttää tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilemista. Selvitämme myös työelämän osaamistarpeita.

Opetushallitus ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä järjestävät uudistustyön aikana kaksi avointa työpajaa. Tämä tilaisuus on ensimmäinen avoin Teams- verkkotyöpaja matkailualan työelämän, järjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden edustajille sekä ammatillisen koulutuksen toimijoille.

Työpajassa esitellään uudistustyön tavoitteet, maaliskuussa tehdyn kyselyn tuloksia ja tutkinnon muodostuminen. Työpajassa työstetään tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia.

Tervetuloa!

Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi, Opetushallitus Ammatillinen koulutus -yksikkö

lehtori Marja Kinnunen, Raision seudun koulutuskuntayhtymä

päätoiminen tuntiopettaja Annukka Toivonen, Raision seudun koulutuskuntayhtymä