Metsäalan perustutkinnon perusteuudistuksen 1. työpaja

Webinaari Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Tervetuloa ensimmäiseen verkkotyöpajaan 2.6.2022

Metsäalan perustutkinnon perusteiden uudistus käynnistyy työpajatyöskentelyllä, joka toteutetaan Teams-alustalla.  Opetushallitus järjestää työpajan yhdessä Etelä-Savon ammattiopiston kanssa. Työpaja on tarkoitettu metsäalan työelämän, järjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden edustajille sekä ammatillisen koulutuksen toimijoille.

Metsäalan perustutkinnon perusteiden uudistuksessa otetaan käyttöön perustutkintojen yhtenäinen arviointikriteeristö nyt myös ammatillisissa tutkinnon osissa. Tämä edellyttää ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilua. Samalla voidaan toteuttaa työelämän kannalta keskeiset muutostarpeet. Tavoitteena on, että uudet perusteet tulisivat voimaan 1.1.2024.

Ohjelma

9.00 - 9.05     Tervetuloa

9.05 - 9.30     Uudistamistyön sisältö, Jaana Villikka-Storm, Opetushallitus

9.30 - 10.00   Perusteiden  uusi kirjoittamistapa käytännössä ja
osaamistarvekyselyn tulokset
, Kaisa Reunanen, Etelä-Savon ammattiopisto

10.00 - 10.15 Yhteistä työskentelyä

10.15 - 10.50 Työskentelyn koonti ja keskustelu tuloksista

10.50 - 11.00 Miten jatkamme työskentelyä

 

Lisätietoja

Jaana Villikka-Storm, Opetushallitus (jaana.villikka-storm [at] oph.fi)

Kaisa Reunanen, Etelä-Savon ammattiopisto (kaisa.reunanen [at] esedu.fi)

ILMOITTAUDU TYÖPAJAAN

Aika ja paikka

2.6.2022 09.00 – 11.00
2 tuntia

Ilmoittautumisaika

18.5.2022 – 31.5.2022 klo 16:15