Metsäalan perustutkinnon perusteuudistuksen 2. työpaja

Webinaari Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus

Tervetuloa toiseen verkkotyöpajaan 29.8.2022

Metsäalan perustutkinnon perusteiden uudistustyöhön voi osallistua avoimissa työpajoissa, jotka toteutetaan Teams-alustalla.  Opetushallitus järjestää yhdessä Etelä-Savon ammattiopiston kanssa toisen työpajan, jonka aiheena on pakollinen osaaminen ja tutkinnon muodistuminen. Ohjelma tarkentuu elokuun aikana.

Työpaja on suunnattu metsäalan työelämän, järjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden edustajille sekä ammatillisen koulutuksen toimijoille.

Metsäalan perustutkinnon perusteiden uudistuksessa otetaan käyttöön perustutkintojen yhtenäinen arviointikriteeristö nyt myös ammatillisissa tutkinnon osissa. Tämä edellyttää ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilua. Samalla voidaan toteuttaa työelämän kannalta keskeiset muutostarpeet. Tavoitteena on, että uudet perusteet tulisivat voimaan 1.1.2024.

ILMOITTAUDU

Aika ja paikka

29.8.2022 14.00 – 16.00
2 tuntia

Ilmoittautumisaika

27.6.2022 – 27.8.2022 klo 16:15